Fra tre-årige «jyplinger» til 25 år gamle veteraner – dette er de største servicebåtrederiene i Norge

Nyheter
5776

Giganter og mellomvektere – hardtsatsende nykomlinger og nøkterne veteraner – gamle og unge. Det de har til felles er at de kjemper om sollyset i en av Norges vekstbransjer. Dette er oppdrettsnæringas største. 

De siste årene har man sett en vanvittig utvikling på servicebåtfronten. Båtene blir større og større, og rederiene likeså. Flere relativt nystartede selskaper er i ferd med å komme i en posisjon hvor de kan true topp 10 – men ikke alle når opp.

Likevel er det mest nymyntede selskapet på vår uformelle topp 10-liste bare tre år gammelt.

iLaks har altså her forsøkt å foreta en kartlegging av de største servicebåtrederiene som tjenestegjør på vegne av oppdrettsnæringen i Norge.

Uhøytidelig
Med god hjelp fra Hallgeir Bremnes, styremedlem i Kystrederiene og med fagområde servicefartøy, og Jan Harald Hauvik, også han styremedlem i Kystrederiene, har vi kommet fram til en liste som viser hvilke vi mener er de ti største aktørene som opererer i Norge i dag.

Listen er uhøytidelig rangert – omsetning og størrelse på flåten har vært viktige rettesnorer for disse vurderingene. Likevel er omsetningstallene stort sett hentet fra 2015, noe som fort kan bety en mannsalder i denne bransjen. Et av selskapene er jo som nevnt bare tre år gammelt, og med den voldsomme farten som de har vokst i, kan det ikke forventes at 2015-tallene reelt sett reflekterer dagens virksomhetsnivå.

Samtidig er det slik at type båter ofte varierer – Marine Akva Services, som er nest størst av alle aktørene i antall båter, opererer for det meste med relativt små dykkerfartøy. Omsetningen deres er dessuten bare nesten på høyde med de største – og her må det også medregnes inntjening fra olje- og gassektoren, som jo ikke er relevant for oss i denne omgang.

iLaks’ topp 10 servicebåtrederi:

Frøy-gruppen

Frøy Akvaservice er med 53 båter Norges desidert største servicebåtrederi. Under Frøy Akvaservice ligger også Frøy Akvaressurs, i tillegg til at førstnevnte er største aksjonær i Frøy Vest som igjen eier Frøy Vest Rederi.

Frøy Akvaservice og Frøy Akvaressurs drifter henholdsvis båtene under og over 15 meter fra Midt-Norge og nordover. Frøy Vest og Frøy Vest Rederi gjør hovedsakelig samme øvelse (Frøy Vest Rederi styrer med båtene over 15 meter) i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men har også virksomhet så langt sør som Rogaland.

«Frøylys og Frøyvask» Foto: Frøy-gruppen.

Størsteparten av Frøy-gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling, Helge Gåsøs holdingsselskap.

Under følger regnskapstallene fra 2015 for de av Frøy-gruppens selskaper som har med servicebåter å gjøre. Frøy Vest rederis tall foreligger ikke, da selskapet ble stiftet så sent som 2015.

Regnskapstall:
Frøy Akvaservice omsetning 2015: 164,7 millioner kroner
Frøy Akvaservice driftsresultat: 24,8 millioner kroner

Frøy Akvaressurs omsetning 2015: 17,6 millioner kroner
Frøy Akvaressurs driftsresultat 2015: 2,9 millioner kroner

Frøy Vest omsetning 2015: 137,6 millioner kroner
Frøy Vest driftsresultat 2015: 20,9 millioner kroner

AQS 

AQS ble etablert i Namsos i 1991, da under navnet Namos Dykkerselskap, og er altså eldstemann på lista. I dag er de lokalisert på Lauvsnes i Flatanger kommune, og teller over 90 ansatte. Totalt drifter AQS 13 båter, hvorav to av dem eies av Haugaland Shipping. Hovednedslagsfeltet deres er mellom Møre og Finnmark, men de utfører også oppdrag lenger sør.

«AQS Loke» og «AQS Eyr». Foto: AQS

Selskapet eies av Ove Løfnæs gjennom holdingselskapet Fanøyskjæret.

Regnskapstall:
Omsetning 2015: 116,7 millioner kroner
Resultat før skatt: Minus 1,9 millioner kroner

Abyss Aqua 

Abyss Aqua disponerer per mai 2017 13 servicebåter. Abyss Aqua er til tross for sin unge alder likevel nesten som en gammel traver å regne innenfor oppdrettsservice. Kristiansund-selskapet, som hovedsakelig opererer i Midt-Norge, ble stiftet i 2004 under firmanavnet Nomas. Senere har de altså byttet navn til Abyss, men det er fortsatt grunnlegger Victor Jan Jensen som er eneeier i bedriften.

«Fosna Triton». Foto: Abyss Aqua.

Hovedgeskjeften foregår i Kristiansund og Romsdal, men de har også en begrenset mengde virksomhet i Nord-Trøndelag.

Selskapet har omlag 80 ansatte.

Regnskapstall:
Omsetning 2015: 105,8 millioner kroner
Driftsresultat 2015: 7,5 millioner kroner

AD Offshore/Akva Marine Services 

Grunnsteinene i Akva Marine Services ble lagt i 1996 av Ansgar Østebøvik. I 2009 kom også Bjørn Schulz og Jarle Birkeland inn på eiersiden, og navnet ble omgjort til AD Offshore.

I fjor ble de til slutt kjøpt opp av Akva Group (eier 65 %), og enda et navnebytte var et faktum – i dag heter de Akva Marine Services.

Hovedsakelig tilbyr de dykkertjenester til oppdrettsnæringa, men de gjør også arbeid på vegne av olje- og gassindustrien. De disponerer totalt 17 servicebåter, hvorav de aller fleste av dem er dykkerfartøy.

Selskapet har cirka 50 ansatte.

Regnskapstall:
Regnskapstallene er registrert under gamlenavnet AD Offshore.
Omsetning 2015: 87 millioner kroner
Driftsresultat 2015: 22,7 millioner kroner

FSV Group 

Med stiftelsesdato i 2011 er Molde-baserte FSV Group blant de største servicebåtrederiene av de som er grunnlagt på denne siden av 2010-tallet. Gjennom sine fire datterselskaper – FSV Shipping, FSV Management, Inspectmar og FSV Services – eier FSV Group ni servicebåter.

«Mini Server». Foto: FSV Group

De tilbyr blant annet slep og frakt, og utfører også andre serviceoppdrag på vegne av oppdrettsnæringa.

Selskapet har omtrent 60 ansatte.

Regnskapstall:
Omsetning 2015:: 62,2 millioner kroner
Driftsresultat 2015:  22,2 millioner kroner

Lerow

Lerow er registrert i Dolmøy i Sør-Trøndelag, men hovedbasen ligger i dag på Kjerringvåg i Hitra.

Selskapet ble etablert i 2006 av Hallgeir Bremnes-eide HIB Holding i samarbeid med Lerøy Midnor, da for å betjene sistnevntes oppdrettsanlegg. I 2013 kjøpte Bremnes imidlertid ut Lerøy Midnor, og Lerow er nå et av 15 selskaper i Bremnesgruppen. I dag teller de altså over 70 ansatte og disponerer totalt 9 servicebåter.

Regnskapstall:
Omsetning 2015: 56,1 millioner kroner
Resultat før skatt: 8,1 millioner kroner

Nærøysund Aquaservice

«Camilla». Foto: Nærøysund Aquaservice.

Nærøysund Aquaservice er med sin base i Nærøy kommune nok et midt-norsk innslag blant de største servicebåtrederiene. Selskapet ble stiftet i 2003, og teller ifølge hjemmesiden 23 fast ansatte som står for driften av 10 servicebåter.

Selskapet leverer hovedsakelig tjenester til havbruksnæringen, og kan blant annet være behjelpelige med utlegg av fortøyninger, ROV survey, skivevasking av nøter og mer.

Største aksjonær er Brynjar Karlsen med 51,2 prosent, men også Sinkaberg-Hansen har en solid eierpost i selskapet med 34 prosent. Ivar Johnny Arnøy eier de resterende 14,8 prosentene.

Regnskapstall:
Omsetning 2015: 38,6 millioner kroner
Resultat før skatt : 3,2 millioner kroner

KB Dykk 

Nts-eide KB Dykkertjeneste ble etablert i Rørvik i 2006. De leverer service- og dykkeroperasjoner til havbruksnæringen fra Finnmark i nord til Midt-Norge i sør. Ifølge

«KB Nordland». Foto: KB Dykk.

Proff.no hadde de i 2015 62 ansatte, og omsetningen har de siste årene hatt en positiv utvikling.

På hjemmesiden skriver de at de har tredoblet staben siden 2014, og de drifter i dag ni servicebåter.

Nts eier 50,11 prosent, mens Kaare-Bjørn Krystad og Ola Krystad eier 24,95 prosent hver.

Regnskapstall:
Omsetning 2015: 34 millioner kroner
Driftsresultat 2015: 3,2 millioner kroner

NCS 

NCS er som oppkomling å regne på denne listen. Etablert så sent som i 2014, har de rukket å bli blant de største servicebåtrederiene i Norge på rekordtid. Det startet med slepeoppdrag, men i dag gjør de alt fra notspyling til fortøyningsarbeid. De operer hovedsakelig mellom Harstad i sør og Syltefjorden i øst, og teller per i dag omtrent 50 ansatte, og ni servicebåter.

«MS Gere». Foto: NCS.

50 prosent av selskapet eies av Jack Jensen, mens de resterende 50 prosentene eies av sønnen Daniel Jensen gjennom holdingsselskapet Cross.

Regnskapstall:

Omsetning 2015: 30,9 millioner kroner
Driftsresultat: 1,7 millioner kroner

Finnsnes Dykk og Anleggsservice

«Niklas». Foto: Finnsnes Dykk og Anleggsservice.

Finnsnes Dykk og Anleggsservice ble etablert av Keneth Larsen som et enkelmannsforetak i 2002. I 2008 ble selskapet stiftet som aksjeselskap, og de har vokst jevnt og trutt siden da. I dag drifter de fem båter, og i august leveres nummer seks. Selskapets 25 ansatte operer hovedsakelig i de tre nordligste fylkene.

Regnskapstall:
Omsetning 2015: 39,9 millioner kroner
Driftsresultat 2015: 7,5 millioner kroner