Ser store fordeler med høy marin råstoffandel i fôret

Nyheter
1045

Stein Erik Roksvåg i Nekton Havbruk på Smøla har ikke hatt sykdommen PD eller CMS – hjertesprekk – på laksen sin de to siste årene. Men ligger i det endemiske området for SAV 2. Han mener godt fôr er årsaken.

Veterinærinstituttet presenterte Fiskehelserapporten 2019 nettopp. Pankreassykdom er fremdeles en alvorlig virussykdom hos laksefisk i sjøvannsoppdrett i en del områder i Norge, CMS øker i betydning i Norge totalt. Lakselus omtales fortsatt som den største utfordringen for fiskehelsen.

Fra lokaliteten Svanøya på Smøla leverer Nekton Havbruk i disse dager laks som er fem kg, som knapt har vært i kontakt med lakselus. Ved andre lokaliteter har det vært helseutfordringer, også med lakselus. Men Nekton sin laks rundt Smøla har ikke påvist PD eller CMS de to siste årene. Det er snakk om flere utsett ved fire lokaliteter i et område som ligger i området for SAV 2, nord for Hustadvika i Møre og Romsdal. Det tas månedlige prøver av 20 fisk per lokalitet.

Hvordan kan det ha seg at nettopp denne laksen unngår PD?

Lokalitetsleder Stein Erik Roksvåg sier i en pressemelding at han setter sin lit til fôret og at dette fortsatt har en høy marin andel.

Foto: Nekton Havbruk

Fôret er uhyre viktig på mange måter mener han, for helsen og velferden til fisken, økonomien og kvaliteten på sluttproduktet.

Verden oppdrettsproduksjon, fisk og skalldyr var i fjor på rundt 88 millioner tonn. Den norske produksjonen utgjør cirka 1,5 prosent av dette. I den globale fôrproduksjonen går kun fire prosent til akvakultur, de store er gris og kylling med 28 prosent hver.

Den klassiske måten å regne behovet for næringsstoffer på er å kartlegge minimumsbehov, det som ikke gir mangelsykdommer, under optimale forhold. Ofte kartlegges ikke nødvendig sikkerhetsmarginer, for å stimulere både immunforsvaret og det å klare stressmestring hos fisken.

Nyere forskning, fra Havforskningsinstituttet, viser at for å oppnå sikkerhetsmarginer, må minimumsbehovet kanskje firedobles. Laksen i dag utsettes for et økende antall håndteringer, spesielt ved avlusing. Gjennomsnittsfôret har i dag mange forskjellige vegetabilske råvarer, fra favabønner, rapsolje og solsikkeprotein til soyaproteinkonsentrat i tillegg til fiskemel og fiskeolje. Forskning fra NMBU og NOFIMA har vist at laks som får mere enn 20 prosent soya i fôret får sykdomstegn etter en uke og kan få tarmbetennelse etter tre uker. NOFIMA viser også hvor viktig det er med marine oljer i fôret. Laks fôret med en prosent omega 3 (EPA og DHA) døde i betydelig større grad enn laks foret med 1,7 prosent, når fisken ble utsatt for realistisk håndteringsstress som for eksempel avlusing.

Hos Nekton legges det vekt på å produsere fisk av høy kvalitet. Det vil si blant annet å benytte fôr med mye høyere marinandel enn det som er standard i Norge i dag. Dette gir en veldig god innfarging av fiskekjøttet, som nå gir slaktefisk med 28 i farge på Salmofan. Stein Erik Roksvåg understreker dette med god fordøyelse på dette fôret som videre gir god tarmhelse, som han tror er hovedårsaken til at denne fisken klarer å unngå både PD og CMS.

– Hverken i løpet av 2018 eller 2019 har dette blitt påvist ved noen av våre fire lokaliteter på Smøla, sier han.

Roksvåg synes også det er helt riktig at det grønne lyset kom på i hans område når det gjelder lakselus. Angående vaksinering mot PD for å hindre videre smitte som tiltak er han litt skeptisk til. Løsningen som Stein Erik Roksvåg foreslår heller å benytte fôr med høyt innhold av marine ingredienser, som effektive tiltak både mot PD og CMS.