Ser åpning i gjødselmarkedet i Østen: – Gode muligheter for avsetning av tørket fiskeslam

Nyheter
871

Terramarine overtok i oktober Grønn Vekst sin eksportvirksomhet av gjødsel til Vietnam, der fiskeslam er en viktig bestanddel – og der produksjonen skjer i samarbeid med IVAR i Stavanger. – Våre kunder i Vietnam setter stor pris på produktene som er iblandet fiskeslam, ikke minst på grunn av det høye organiske innholdet som har stor verdi i dette markedet, sier styreleder Torleiv Næss Ugland.

Terramarine tar imot fiskeslam fra alle oppdrettsanlegg som har installert teknologi som sikrer tilfredsstillende hygienisering og stabilisering av fiskeslammet. Behovet for hygienisering og stabilisering er forankret i gjeldende og kommende krav til denne type råvarer i gjødselvareforskriften, samt Terramarine sine egne kvalitetskrav. 

Ugland understreker at selskapet har stort behov for slam, og kan ta imot tilnærmet ubegrensede mengder, så fremt kvalitetskravene er oppfylt. Fiskeslam sorterer under «Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav» (Gjødselvareforskriften), der det blant annet er krav til at slammet er hygienisert og registrert hos Mattilsynet før det kan omsettes. Dette gjelder om det skal leveres til en gjødselprodusent eller anvendes hos en lokal bonde.

Problematisk
– Vi har imidlertid opplevd at enkelte aktører har gått ut i markedet og tatt imot fiskeslam, uten at slammet har vært hygienisert og registrert. Dette er problematisk i en konkurransesituasjon, der det for oss som seriøs aktør er maktpåliggende at gjeldende regelverk blir overholdt, sier Ugland til iLaks.

– Vi har forståelse for at en del oppdrettere ikke er kjent med regelverket – da disse har fokus på produksjon av høykvalitets fisk. Men som gjødselprodusent er det vår plikt å ha førstehåndskunnskap om lover og regler og informere våre kunder om disse. Vi tilbyr blant annet bistand til oppdretterne for å få nødvendig dokumentasjon og registrering på plass, legger han til.

Utspillet står i kontrast til et utspill fra Grønn Gjødsel i forrige uke.

Les også: Trangere nåløye for tørket fiskeslam

Phong Pham, eier av Tuyen Phong fertilizer company og fornøyd kunde av Terrramarine som leverer gjødsel til fruktdyrkerne i Ben Tre provinsen i samtale med Terramarines Torleiv Næss Ugland.

– Vi registrerer med en viss undring at Grønn Gjødsel kun vil ta imot tørket fiskeslam fra Sterner Aquatek sier Torleiv Næss Ugland, styreleder i Terramarine, og henviser til artikkel i iLaks. 

– For vår del er det viktigere at slammet er tilfredsstillende hygienisert, registrert og behandlet som en råvare inn i gjødselproduksjonen uten fuktighet, klumper og urenheter – enn at det inneholder noen kilo mere nitrogen. I vår forskningsavdeling har vi testet slam fra alle teknologileverandørene for næringsinnhold, plantevekst, fysiske egenskaper og egenvekt, og ser at det er en viss forskjell mellom produktene fra de ulike teknologiene.  Egenvekt har for eksempel stor effekt på økonomien, da denne kan variere mellom 0,4 og 0,9, der produktet med lavest egenvekt gir en dobling av transportkostnadene, sier han videre.

Fremmedstoff
– Vi foretrekker også at teknologien ikke krever anvendelse av store mengder polymer, ettersom polyakrylamid er svært omdiskutert, og et fremmedstoff i jordsmonn og med lang halveringstid. Hygienisering av slam skjer ved varmebehandling under tørkeprosessen, og det foreligger en sammenheng mellom tørketemperatur og nitrogeninnhold i slammet. Slam med høyt nitrogeninnhold kan være et resultat av manglende hygienisering og stabilisering av slammet.  

Ugland har gode erfaringer med flere av leverandørene i dette segmentet.

– Terramarine har god erfaring med flere av de gode teknologiske løsningene som i dag er på markedet, og som tørker med høye temperaturer og sikrer god hygienisering, sier han. 

Ugland nevner her svært god erfaring med slam fra tørkeanlegg levert av Fjell Technology Group, Bioretur og Scanship, anlegg som hygieniserer, stabiliserer og lager god slamkvalitet.