Trangere nåløye for tørket fiskeslam

Nyheter
2025

Å få avsetning på tørket slam kan bli vanskeligere. Landets største produsent av organisk gjødsel ser seg nå nødt til å begrense mottaket til kun slam av god kvalitet.

Mange oppdrettsanlegg har krav til rensing av utslipp og har investert i tørkeanlegg for renseslam. Slammet har i utgangspunktet høy gjødselverdi men rett bearbeiding er avgjørende for utbyttet. Nå melder gjødselprodusenten Grønn Gjødsel på Rakkestad at man er nødt til å avvise visse kvaliteter.

Lenge har gjødselprodusenten strukket seg litt ekstra for å imøtekomme oppdretterne. Selv om kvaliteten har variert har man forsøkt å å bruke mest mulig av slammet man har blitt tilbudt og tatt det i mot i bytte mot fraktkostnadene, eventuelt med et mellomlegg.

– Tørket fiskeslam kan i dag brukes i hybridgjødsel, en overgangsgjødsel til økologisk, og til hagegjødsel. Vi har erfart at en del av slammet vi har tatt imot har vært for dårlig rett og slett, derfor er vi nødt til å avvise enkelte leveranser, det beklager vi, sier fiskeribiolog Tommy Olsen ved Grønn Gjødsel til iLaks.

Erfaring viser at enkelte tørkeanlegg ikke klarer å levere høyt nok innhold av nitrogen, det kan lett gå tapt, men bør ifølge Olsen ligge på cirka syv prosent for at råvaren skal kunne bidra inn i sluttproduktet.

– Under pelletering vil dessuten det gode slammet gli lett gjennom dysene, og bidra til å øke hastigheten, mens de andre typene som regel gjør at alt går unormalt trått, det hemmer produksjonen, forklarer Olsen.

Selv om Olsen ikke kjenner godt til tørketeknologien har det blitt tydelig at det per i dag kun er det man kaller Sterner-anlegg som taper minst nitrogen.

– Vi tar heretter kun imot slam fra såkalte Sterner-anlegg eller tilsvarende prosesser, sier Olsen.

Olsen har imidlertid et ønske for framtiden når det gjelder fiskeslam, foruten at man tørker det på riktig måte er det et viktig mål å få det godkjent som råvare til økologisk gjødsel. På nyåret starter et stort EU-prosjekt som heter Sea2Land, som har som formål å bringe marine råvarer over i en sirkulær økonomi og dermed skape mer bærekraft.

– Grønn Gjødsel har vært så heldig å få være med i prosjektet, sammen med blant andre Nibio, og vi håper at dette vil gjøre det mulig å få slam fra fiskeoppdrett inn på lista over godkjente råvarer. Det ville øke markedsverdien og skape flere bærekraftige anvendelser, sier Tommy Olsen.