Selstad-kjøp priset Preplast til 20 millioner kroner

Nyheter
1171

Betalte nær ni ganger EBITDA.

Onsdag ble det kjent at måløyselskapet Selstad kjøper 45 prosent av aksjene i utstyrsleverandøren Preplast. Selstad har i tillegg sikret seg en opsjon til å kunne kjøpe seg opp til 67 prosents eierskap.

iLaks får opplyst, fra kilder med informasjon om transaksjonen, at Selstads aksjekjøp i Preplast ble gjort basert på en egenkapitalverdi på 20 millioner kroner på 100 prosent basis. Det betyr at Selstad i første omgang betaler ni millioner kroner for aksjeposten på 45 prosent av Preplast.

Med en EBITDA (driftsresultat før avskrivninger – red. anm.) på 2,25 millioner kroner for 2017, tilsvarer dette en pris på nær ni-gangen av EBITDA for selskapet.

Selstad ønsker ikke å kommentere prisnivået i transaksjonen.

– Avtalen om kjøp av aksjer i Preplast inneholder klausul om konfidensialitet. Vi har derfor ikke anledning til å kommentere forhold rundt aksjekjøpet utover pressemeldingen, sier markedsdirektør Marit Selstad til iLaks.