Sekkingstad-brødre splitter eierskap

Nyheter
3463

Etter nærmere 30 år som partnere deler Konrad Sekkingstad og Bård Sekkingstad familiekonsernets selskaper mellom seg.

Bård Sekkingstad overtar Konrad Sekkingstad sine eierinteresser i Trient AS, holdingselskapet som blant annet eier Sekkingstad AS og Skagerak Salmon A/S. Konrad Sekkingstad overtar Vindhammar Eiendom AS, som eier konsernets industri- og kontoreiendommer.

Transaksjonene vil ikke merkes i daglig omgang med selskapet. Konrad Sekkingstad fortsetter som innkjøpsdirektør, og vil kunne bruke mer tid på å ivareta selskapets kunder og leverandører enn det som har vært mulig de siste årene. Bård Sekkingstad vil ha ansvar for daglig drift og utvikling av nye prosjekter, slik han også har i dag, skriver brødrene i en pressemelding.

Endringene som gjøres i struktur bekrefter også konsernets planer for videre drift av selskapets aktiviteter på Skaganeset, for de som måtte ha fryktet at satsingen på den nye, revolusjonerende slaktebåten «Norwegian Gannet» skulle skje på bekostning av arbeidsplasser og aktivitet på Sotra.

– Sekkingstad har lange tradisjoner og Bård og jeg har jobbet sammen i mange år for å bygge opp selskapet til en sunn og sterk aktør i bransjen. Vi er derfor veldig glad for at vi har funnet gode løsninger for våre familier, og ikke minst for selskapene slik at de kan utvikles videre, sier Konrad Sekkingstad.

Konsernregnskapet i Trient, hvor lakseeksportør Sekkingstad er viktigste eiendel, viser en omsetning på snaut 3,6 milliarder kroner i siste avlagte regnskapsår. Den bokførte egenkapitalen er 115,3 millioner kroner.