Schenker tapte i retten mot Grieg Seafood

Nyheter
0

Millionkrav ble avvist.

I slutten av april ble det kjent at fraktselskapet Schenker har saksøkt Grieg Seafood for manglende oppgjør etter en mislykket laksefrakt i september 2021.

Schenker skulle sende 63.276 kilo laks til fire forskjellige kunder i Kina. Forsendelsen hadde en verdi på nesten 1,1 millioner dollar (nær 11 millioner kroner). Grunnet pandemien ble fisken stående i fire uten kjøling før tollklarering ved flyplassen i Guangzhou. I en varme på 30-35 grader ble fisken ødelagt.

Grieg nektet å betale Schenker, som dermed tok pengekravet, på nær tre millioner kroner, til retten.

Onsdag melder Rett24 at Grieg vant saken i Oslo Tingrett. I dommen gis oppdrettselskapet fullt medhold:

«Retten viser til at Schenker presenterte et spesialtilpasset opplegg og bekreftet at alt var i orden. Schenker valgte ut de andre aktørene og holdt kontakten med dem, og Grieg Seafood hadde ingen kontakt med andre aktører. Grieg Seafood hadde dermed ingen kontrollmulighet med de andre aktørene. I tillegg viser retten til at Schenker i eget navn, og uten at Grieg Seafood var kjent med dette, inngikk BSA-avtale med (flyselskapet), der (flyselskapet) fraskrev seg ansvar for fortollingsproblemer. Etter rettens syn fremstår det som mest rimelig at det er Schenker, og ikke Grieg Seafood, som må forholde seg til ansvarsbegrensningene i denne avtalen.»

Grieg slipper dermed regningen for flyfrakten. Men spørsmålet om hvem som skal betale for fisken er ikke avklart. For kineserne, som ikke fikk varene de hadde betalt for, er ikke ferdige med saken.

Ifølge Griegs prosessfullmektig i saken, Jan Magne Isaksen, har oppdrettselskapet ikke tatt stilling til videre prosess mot Schenker.

– Vi er uenige dommen og vil i samråd med klienten vurdere den med tanke på anke, sier Schenkers advokat Arild Gjelsvik til Rett24.