Sandberg med advarende pekefinger til Witzøe

Nyheter
2044

Trefning under diskusjon om trafikklyssystemet.

Det var under et morgenmøte i Danske Banks kontorer i Søndre gate i Trondheim denne uken fiskeriminister Per Sandberg møtte en rekke av de mest celebre toppene i norsk oppdrettsnæring.

Null vekst
På agendaen var det faktum at den blå regjeringen ikke har maktet å gi vekst til oppdrettsnæringen i sine fire styrende år. Sandbergs mest synlige bidrag til næringen er innføringen av en eksport- eller arealavgift for laksen.

Les også: Mager laksefangst for Sandberg

Blant møtedeltakerne var styreleder Ole Erik Lerøy og konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest, konsernsjef Trond Williksen og hovedeier Gustav Witzøe i Salmar, styreleder Helge Singelstad i Lerøy Seafood Group, konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon, Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame og eier og toppsjef Inge Berg i Nordlaks, ifølge Adresseavisen (krever innlogging).

For lite diskusjon
Under dette møtet ga Gustav Witzøe uttrykk for at han mener at det er for lite diskusjon om det mye omtalte trafikklyssystemet til regjeringen vil oppnå sin hensikt, som er å beskytte villaksen.

– Vi rigger Mattilsynet for å se om vi oppfyller kriteriene for vekst, men vi bruker ikke ressurser på å måle om vi oppnår det vi er ute etter. Det vi setter i gang er drastisk. Når vet vi om vi har oppnådd hensikten med den nye forskriften? spurte Witzøe.

Sandberg svarte at man kontinuerlig vil undersøke effekten av det nye systemet, men at han nå ikke kan si noe om det vil ha en stor eller liten effekt på villaksen.

Advarsel
Deretter ga han Witzøe en klar advarsel:

– La meg si en ting til, for akkurat her skal du være forsiktig, Gustav. Dette har med legitimitet å gjøre. Det handler om å skape politisk legitimitet, og legitim rett til å drive oppdrett langs kysten.

Fiskeriministeren fortalte at han har sett oppdaterte tall som viser at situasjonen i produksjonsområdene nå er enda bedre enn ekspertgruppen har lagt til grunn.