SalmoNor tjente over 200 millioner kroner

Nyheter
1051

Selskapet gikk fra et resultat på 136 millioner kroner før skatt i 2015, til 200 millioner kroner i 2016.

SalmoNor økte også driftsmarginen fra 28,5 prosent i 2015 til sunne 41,6 prosent i 2016.

I mai i år opplevde selskapet PD-mistanke ved en av sine lokaliteter.

Selskapet har sju matfisktillatelser, en visningstillatelse og eget settefiskanlegg.

SalmoNor Settefisk er et heleid datterselskap av SalmoNor. Selskapet eier også 34 prosent av slakteriet Nils Williksen.
Visningssenteret er et samarbeid med Kystmuseet Norveg i Rørvik.

Selskapet har i dag 30 ansatte, som årlig produserer 10.000 tonn laks – tilsvarende 52,5 millioner måltid.

SalmoNor driver oppdrett av laks i Ytre Namdal. Administrasjonen ligger på Rørvik i Vikna kommune.

iLaks har ikke oppnådd kontakt med daglig leder Vibecke Bondø.