Salmon Evolution skal bygge eget settefiskanlegg

Nyheter
1168

Tirsdag ga Møre og Romsdal fylkeskommune endelig godkjennelse på konsesjonssøknaden for eget settefiskanlegg for Salmon Evolution. Konsesjonen gir tillatelse til å produsere 7,5 millioner smolt årlig.

Det opplyser Salmon Evolution i en pressemelding.

Settefiskanlegget er planlagt som et eget byggetrinn i kombinasjon med å reise anlegget, som skal produsere nesten 30.000 tonn matfisk i året på Indre Harøy i Fræna.

Ifølge Salmon Evolution er kontroll på verdikjeden viktig.

– Ved å etablere et settefiskanlegg vil vi sikre levering av smolt i henhold til våre kvalitetskrav, samt redusere den biologiske risikoen ytterligere i produksjonen, sier Oddvar Repstad, fiskevelferdsansvarlig i Salmon Evolution i pressemeldingen.

– At Salmon Evolution har fått godkjent konsesjonssøknaden for å etablere eget settefiskanlegg på Harøysundet, er veldig gledelig. Dette er en styrke for prosjektet totalt sett, og vil skape flere arbeidsplasser til kommunen. I tillegg vil dette gjøre hele regionen enda mer attraktiv for næringsutvikling, blant annet gjennom utnyttelse av de marine ressursene, sier ordfører i Fræna kommune, Tove Henøen.