Salmon Evolution får 96,8 millioner kroner i tilskudd fra Enova

Nyheter
1345

Salmon Evolution Holding har blitt tildelt 96,8 millioner i tilskudd fra det statlige foretaket Enova. Støtten fra Enova gis som direkte tilskudd og utløser ikke noen større tilleggsinvesteringer for Salmon Evolution enn det som allerede ligger i selskapets planer.

Tilskuddet fra Enova er knyttet til det pågående byggeprosjektet som Salmon Evolution gjennomfører for sitt landbaserte lakseoppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika Kommune i Møre og Romsdal, opplyser selskapet i en børsmelding. Anlegget skal etter første byggetrinn er ferdigstilt produsere rundt 9.000 tonn laks årlig.

Håkon A. Berg. FOTO: Doxacom

– Med dette tilskuddet bidrar Enova til at morgendagens løsninger for lakseoppdrett blir realisert. Vår strategi om å etablere en signifikant, lavutslipps lakseoppdretter står fast, sier administrerende direktør Håkon André Berg i Salmon Evolution.

Norske myndigheter har en uttalt visjon om å femdoble akvakulturproduksjonen innen 2050. Samtidig ønsker man at Norge skal bli et lavutslippsland med en reduksjon av klimagasser på 90 prosent i samme periode. Enova gir et viktig bidrag for at akvakulturnæringen kan kutte utslipp og øke lønnsomheten med effektive energi og klimatiltak.

– Vi tror at Enovas bidrag vil styrke Norges posisjon som verdens ledende oppdrettsnasjon, kommenterer Håkon André Berg videre.

Enova SF er 100 prosent eid av klima og Miljødepartementet og bidrar til reduserte klimagassutslipp, utvikling av fremtidsrettet miljøteknologi og en forbedret sikkerhet av energitilgang.

– Med tilskuddet fra Enova styrker Salmon Evolution sin finansielle situasjon. Selskapet har hentet 810 millioner kroner i egenkapital i 2020, i tillegg til å ha hentet 50 millioner kroner i 2019. Det jobbes også med å lande en kredittfasilitet på 396 millioner kroner gjennom et konsortium av tre banker. Per 13. november har selskapet en kontantbeholdning på 677 millioner kroner (3,08 kroner per aksje) og en utestående gjeld på 40 millioner kroner til finansielle institusjoner, heter det avslutningsvis i børsmeldingen fra den landbaserte oppdretteren.

Like etter børsåpning fredag morgen stiger Salmon Evolutions aksjekurs med 11 prosent.