SalMars «full-flex-emisjon» dro inn 2,7 milliarder kroner

Nyheter
0

Emisjonen ble, ganske oppskiftsmessig, overtegnet flere ganger.

SalMar hentet tirsdag ettermiddag inn et brutto proveny på 2.709 millioner kroner gjennom tildeling av 4.500.000 nye aksjer i selskapet til en tegningskurs på 602 kroner per aksje.

De nye aksjene som tildeles i forbindelse med den rettede rmisjonen inkluderer ikke retten til 20 kroner i kontantutbytte som annonsert av selskapet 9. april 2021, presiserer SalMar. Emisjonen innebærer med det en rabatt på 29 kroner, eller 4,6 prosent, fra siste omsetningskurs tirsdag.

Emisjonen ble gjennomført gjennom en bookbuilding-prosess tilrettelagt av Arctic Securities og Carnegie etter handelsslutt torsdag. Den mottok «sterk interesse fra nordiske og internasjonale institusjonelle investorer av høy kvalitet, og ble flere ganger overtegnet».

SalMar skisserte en lang rekke investeringsmuligheter gjennom hele verdikjeden for emisjonsbeløpet. Pengeinnhentingen hadde således et svært fleksibelt preg for Gustav Witzøe & co.

Witzøe-kontrollerte Kverva Industrier, selskapets største aksjonær, har blitt tildelt 498.339 nye Aksjer i emisjonen, og vil etter gjennomføring av emisjonen eie 59.934.476 aksjer i selskapet.