SalMar trues med dagsbøter: – Dette er en omfattende sak

Nyheter
2483

SalMar risikerer dagbøter på 20.000 kroner dersom selskapet ikke oppfyller et pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til slakteriet på Frøya.

I 2018 var Arbeidstilsynet på besøk ved SalMars slakteri InnovaMar på Frøya. Bakgrunnen for tilsynet var meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom, som sannsynlig skyldtes arbeid ved slakteriet. Ansatte skal ha pådratt seg helseplager/sykdommer, som kunne tilskrives arbeidssituasjonen, ifølge Arbeidstilsynet.

«Sannsynlige arbeidsmiljøfaktorer for helseproblemene oppgis å være knyttet til aerosoler med fiskeallergener/lakseproteiner», heter det i dokumenter iLaks har fått innsyn i.

Det nevnes at industrirenholderne og bløggerne, spesielt anses å ha en krevende arbeidssituasjon ved slakteriet. 

Tvangsmulkt
Tilsynet avdekket at flere forhold ikke var i samsvar med regelverket. SalMar har oppfylt fire av fem pålegg, men fortsatt gjenstår et knyttet til «biologiske faktorer». 

InnovaMar. FOTO: SalMar

I dette pålegget heter det at:

«Arbeidsgiver skal gjennomføre en vurdering av arbeidsutstyret i slakteavdelingen, gul sone og filetavdelingen med henblikk på bioaerosoler og gjennomføre nødvendige tiltak for å skjerme eksponeringen av bioaerosoler. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant».

SalMar har fått frist til å oppfylle pålegget innen 30. juni. Dersom pålegget ikke er oppfylt innen denne datoen, vil Arbeidstilsynet kreve inn en tvangsmulkt på 20.000 kroner per virkedag (mandag til lørdag), opplyses det om i et vedtak datert 29. januar.

Jobber med saken
Dagen før Arbeidstilsynet sendte vedtaket om tvangsmulkt, ga for øvrig Salmar følgende tilbakemelding:

«Vi er i prosess med både arkitekt og ulike leverandører for avklaring av det byggetekniske for det eksisterende bygg med tanke på ulike lovkrav, forskrifter og reguleringer i forhold til tilpasning og bygging av et ventilasjonsbygg». 

SalMar skrev videre at bestilling av ventilasjonsaggregat er nært forestående fordi det er uavhengig av den eksterne byggutformingen av plasseringen av denne.

«Vi ser at tidsrammen kan bli veldig stram, men vi jobber med å komme i mål så raskt som mulig», skrev SalMar avslutningsvis.

Frode Arntsen. FOTO: SalMar

Konserndirektør for salg og industri i SalMar, Frode Arntsen, bekrefter overfor iLaks at selskapet jobber med å få løst saken.

– Dette er en omfattende sak som har gått over flere år for å få bedret det fysiske arbeidsmiljøet på alle slakterier i Norge når det gjelder fukt, bioaerosoler og bedret ventilasjon. En har over tid registrert at enkelte kan få problemer med svelg/åndedrett/allergi og således ønskes det bedring av luftkvalitet, det vil si større luftutskifting og et tørrere miljø. Dette er svært komplisert å løse på et lakseslakteri med mye vann og ikke noen hyllevare en kan kjøpe, derfor har det tatt noe tid å komme frem til beste tilgjengelige løsning. SalMar har over tid hatt et godt samarbeid med Arbeidstilsynet og det er nå enighet om prosess videre. SalMar har bestilt jobben med å oppgradere ventilasjonsanlegget og forventer således å lukke pålegget innen Arbeidstilsynets tidsfrist, skriver han i en e-post.

Vil høste erfaringer fra InnovaNor
SalMar har for øvrig meddelt til Arbeidstilsynet, at de vil høste erfaringer fra de ventilasjonstekniske løsningene, som skal installeres ved InnovaNor på Senja. Det nye slakteriet i nord skal etter planen stå klar til sommeren.

«Det opplyses at de i denne prosjekteringen med stor sannsynlighet skal eliminere tilsvarende utforinger, og at dette vil ha stor nytteverdi for løsningen som blir valgt ved Salmar på Kverva», heter det dokumentene.

Arbeidstilsynet påpeker imidlertid at at vil ta tid å høste erfaringer fra InnovaNor, og legger til:


«Det er nå gått over to år fra tilsynet på Kverva ble gjennomført, og det er viktig at arbeidet med tiltak blir iverksatt så snart som mulig».

Derfor har de altså sendt et vedtak om tvangsmulkt for å få fart på sakene.

Les også: SalMar Farming trues med tvangsmulkt: – Vi ser at vi ikke har hatt gode nok rutiner vedrørende transporttjenester