SalMar Farming trues med tvangsmulkt: – Vi ser at vi ikke har hatt gode nok rutiner vedrørende transporttjenester

Nyheter
1678

Arbeidstilsynet ber SalMar Farming sette seg inn i regelverket knyttet til bestilling av transportjenester.

I en tidligere versjon av saken stod det at det var SalMar som har fått vedtak om tvangsmulkt. Det korrekte er at det er datterselskapet SalMar Farming som har mottatt vedtaket.

Arbeidstilsynet har kontrollert hvordan SalMar Farming, som bestiller av transporttjenester, overholder regelverket om informasjons- og påseplikt ved kjøp av transporttjenester.

I et vedtak, som iLaks har fått tilgang på, går det fram at Arbeidstilsynet fant tre forhold som ikke var i samsvar med regelverket: informasjonsplikt, rutine for påseplikt og utøvelse av påseplikt.  

Manglende kontroll lønns- og arbeidsvilkår
Når det gjelder det første, informasjonsplikten, skriver Arbeidstilsynet at de ikke har mottatt dokumentasjon som sikrer etterlevelse av denne. Det vises til at SalMar Farming ikke har kontrakt med noen av de 15 transportørene de kjøper tjenester fra.

«Informasjonsplikten ivaretas dermed ikke gjennom kontrakt, eller som vedlegg til kontrakt, som anbefalt», heter det i vedtaket.

Vedrørende rutine for påseplikt og dokumentasjon på utøvelse av denne skriver Arbeidstilsynet til SalMar Farming:

«Det fremgår ikke av tilbakemeldingene deres at dere på annen måte har sikret dere rett til å kontrollere at lønns- og arbeidsvilkår hos de dere kjøper transporttjenester fra, og som ikke benytter underleverandører, er i tråd med krav i allmenngjort tariffavtale for godstransport på veg. Det er heller ikke dokumentert i tilbakemeldingene at kontroll av lønns- og arbeidsvilkår er gjennomført», skriver Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet bemerker også at de har mottatt mye dokumentasjon fra SalMar, som ikke er relevant med tanke på det de har etterspurt. 

«Vi ønsker ikke å spekulere i årsaken til dette, men oppfordrer virksomheten til å sette seg inn i relevant regelverk før ny tilbakemelding oversendes», skriver Arbeidstilsynet. 

Roger Bekken. FOTO: SalMar

– Ikke gode nok rutiner
Arbeidstilsynet har gitt SalMar Farming frist til 31. januar med å oppfylle påleggene. Hvis ikke de blir oppfylt, vil Arbeidstilsynet kreve inn tvangsmulkt på 2.000 kroner per virkedag (mandag til lørdag) for hvert av påleggene.

SalMar Farming tar selvkritikk.

– Vi ser at vi ikke har hatt gode nok rutiner vedrørende transporttjenester, men vi skal iverksette tiltak som gir grunnlag for å kunne lukke vedtaket innen tidsfristen, skriver konserndirektør for oppdrett, Roger Bekken, i en e-post til iLaks.

Han lover samtidig at selskapet nå skal sette seg inn i regelverket, og innføre nye rutiner i henhold til dette.