SalMar trenger mer tid til fusjonen med NRS

Nyheter
0

Innkaller til ekstraordinær generalforsamling.

Prosessen med å innhente nødvendige godkjennelser av fusjonen fra aktuelle myndigheter har tatt lenger tid enn antatt ved inngåelsen av fusjonsplanen. Styrene i SalMar og Norway Royal Salmon (NRS) anser det derfor nødvendig å innkalle til ekstraordinære generalforsamlinger for å forlenge fristen for oppfyllelse av betingelsene i punkt 8 i fusjonsplanen. Styret i SalMar har således vedtatt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i SalMar som skal finne sted den 27. oktober.

Kverva Industrier og LIN, som samlet eier om lag 52 prosent av aksjene og stemmerettighetene i SalMar, har avgitt erklæringer om at de vil stemme for de foreslåtte vedtakene på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Les også: SalMars børsverdi har blitt halvert på kort tid

Tilbudet er betinget av gjennomføringsbetingelsene i tilbudsdokumentet, og fusjonen er betinget av vilkårene som fremgår av fusjonsplanen.

Utelukkende hva gjelder tilbudet, dersom gjennonføringsbetingelse no. 6 “Regulatory approvals” ikke er oppfylt innen 31. oktober 2022, men alle andre gjennomføringsbetingelser er oppfylt, skal tilbyder frafalle gjennomføringsbetingelse no. 6 “Regulatory approvals”, skriver SalMar i en børsmelding torsdag morgen.

SalMar har mottatt aksepter fra 52,69 prosent av aksjene i NTS. Frøya-oppdretteren eier per i dag ingen aksjer i NTS.

«Fusjonen er betinget av mottak av ytterligere godkjennelser fra konkurransemyndigheter, inkludert EU-kommisjonen, og øvrige vilkår som angitt i fusjonsplanen,» melder NRS, som kaller inn til ekstraordinær generalforsamling 28. oktober.

NTS, som eier 68,14 prosent av aksjene i NRS, har forpliktet seg til å stemme for de foreslåtte vedtakene på dagsorden.