SalMar om prisen på laks fremover: – Det tenderer nå kraftig opp, det gjør jo det

Nyheter
0

SalMar må balanser profitt og moralske forpliktelser.

Årets første kvartal har sin siste dag, og dette har vært et kvartal med krigsutbrudd, dieselpriser få drømte om, men med mindre biomasse i sjøen enn normalt. Sist uke var snittprisen på nedre del av 80-tallet , men det stopper ikke der, mener SalMar.

– Det tenderer nå kraftig opp, det gjør jo det. Har vært en periode etter krigen i Ukraina slo ut, der det ble både psykologi og andre forhold som slo inn. Nå ser vi at prisene kommer til å gå kraftig opp, og det er tilførselen av laks som nå bestemmer prisen, sier Jørn Erling Larsen som er salgsdirektør Europa i SalMar.

– 85 prosent av prisen er tilførsel, mens resten er etterspørsel. Vi ser at det på landsbasis blir knapt med fisk de neste to til tre månedene.

– Hvordan ligger dere an med biomasse i forhold det på landsbasis?

– Vi prøver hele tiden å se oss selv som et speil for bransjen, i og med at vi holder til i de områdene det produseres mest laks, fra Midt-Norge og nordover. Det vi opplever er ofte et snitt av Norge. Så vet vi at dette skjer fort og fra dag til dag kan det komme endringer. Vi lever av å prøve å utnytte konsesjonene til enhver tid, og derfor avhengig av en god dynamikk de på sjøen.

Les også: Lakseprisen svekker seg, men 80-tallsfesten fortsetter

Det er mye logistikk og backoffice å håndtere for staben tll Larsen i Salmar. Ona Pettersen og
Trude Larsen er senior salgsassistenter . (Foto: Steve Hernes)

Det gjelder å beholde sine venner
– I den grad vi klarer skal vi balansere profitt mot produksjon for å få den kurven maks til enhver tid. Så har vi forpliktelser på kontrakter, og moralske forpliktelser i forhold til venner som vi har hatt siden tidenes morgen. Det å manøvrere dette inn i et kart og en geografi som skal gjøre alle fornøyd.

– Kan man være venner i dag da?

– Jeg er usikker, men vi har vært med så lenge at det som er den enes mulighet en dag er den andres den neste.

– Hvem er de beste vennene?

– Vi har alltid hatt fokus på videreforedling og det å skaffe arbeidsplasser og sørge for mye å gjøre på Frøya. Bearbeidingskundene våre er mer jo langt mer langsiktig enn de som handler på spot, og kun få laksen så billig som mulig til enhver tid.

– De lange kontraktene gir ikke den beste profitten i gode tider, men de trygger aktivitet og at vi har mye å holde på med år ut og år inn. At vi har en jobb, det har alltid vært viktig for Gustav Witzøe og SalMar, sier Larsen som bør vite hva Witzøe tenker, etter å ha jobbet for han i 31 år nå.

Jørn Erling Larsen.

Spot kontra kontrakt
SalMar rapporterer en andel lange kontrakter på 32-33 prosent for tilsvarende periode sist. Ifølge Larsen forsøker de hele tiden å ha den andelen som er beste for totaliteten. I perioder kan spot kontra kontrakt ha store utslag.

– Vi har opplevd uker der vi i hvert fall har hatt 30-40 kroner høyere på spot enn våre fastkontrakter. På motsatt side har vi hatt opp mot 20 kroner i gevinst i enkeltperioder. Når det stod på som verst med Covid opplevde vi 10-15 kroner kiloen i gevinst for fast.

– Vanskelig å finne eksakt nivå på fastkontrakt fremover. Da bruker vi forwardindikasjoner, hva tror vi på selv, og hva er vi villig til å gi for å ha trygghet i bunn, hvilken fleksibilitet gir det oss. Vi produserer miks av fersk, filet og frosset. Den miksen må vi ha for å utnytte dette i de utfordrende tidene.

Helt sikkert et godt kvartal
– Det er ingen hemmelighet at næringa har hatt et godt kvartal, og vi har vår representative andel av dette, så SalMar har helt sikkert hatt et godt kvartal. En kjernedriver hos oss er alltid ønsket å gjøre det bedre enn i går, sier Simon Søbstad. Han er nestleder for salg og industri i SalMar.

– Det er trygghet for oss å vite at vi har egne anlegg som har nødvendig kapasitet, både her og på Senja. Vi har høy kapasitet som både kan være forsikring for oppdrettssida, men også et vindu for mulig større produksjon når vi selv ønsker, sier Søbstad.

Loin er håndverk i SalMar sine produksjonslokaler på Frøya. (Foto: Steve Hernes)