Lakseprisen svekker seg, men 80-tallsfesten fortsetter

Nyheter
0

Valutafokus i stabilt marked.

– Det har vist seg å være nok fisk, selv om det er mindre som blir slaktet. Vi har opplevd press, særlig storfisk på fly. Egentlig på fisken på Europa også, sier en innkjøper til iLaks.

– Det tegner for et 80-85-nivå, sier han om lakseprisen for den kommende uke. Han legger til at han betalte 84-88 kroner for 3-6 kilos laks forrige fredag.

– Det er en svekkelse, fortetter han. – For mye som stanser opp på fly, både kapasitet, men også covid som definitivt ikke er ferdig ute i verden.

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Ingen store bevegelser
– Det virker som det vil ligge ned mot 80-82 kroner, sier en eksportør.

– Det har vært en del fisk igjen idag, som har vist seg vanskelig å selge. Noen sier de har mindre fisk å slakte på. Det er et broket bilde, men ikke store bevegelser. Prisene svekker seg litt, men ikke mye, legger han til.

En oppdretter ser imidlertid stabile priser.

– 85-87 kroner for 3-6 kg. 6+ har hengt etter den siste uken, sier han, og viser til en priskurve som går sidelengs.

– Sidelengs i norske kroner betyr økt pris for kunden i euro, et par-tre kroner, for det er dårligere valuta her, bemerker han.

Press
Valuta er et viktig stikkord idag.

– Mye valutabasert, sier en trader, og fortsetter: – Euroen ligger på 9,50, og det utgjør ganske mye faktisk. Hvis kundene sier de kjøper på ni euro (levert kontinentet – red. anm.), betyr det 81 kroner til oppdretter. Vi får kjøpt på det.

– Det er ganske lik pris på 3-6 kilo, men pris på 6+ er 3-4 kroner lavere. Det har med at det ikke går så mye fly østover. Flyfraktene har blitt så svindyre. Kundene klarer ikke å forsvare kjøpene sine. Og Kina har stengt ned mye av markedet sitt på grunn av korona. Så da blir det prispress vestover, mot USA.

– Det er ikke så lenge siden vi låste valutaen (euro) på 10,20. Bare der ligger det jo 5-6 kroner, påpeker han.