SalMar kan få åtte utviklingstillatelser for sin nye gigantfarm

Nyheter
1337

Fredag kom fire nye avklaringer om utviklingstillatelser.

Fiskeridirektoratet har gitt Mariculture delvis avslag for gigantmerden «Smart Fish Farm», som er dobbelt så stor «Ocean Farm 1». SalMar eier 51 prosent av aksjene i Mariculture.

Opprinnelig var det søkt om 16 utviklingstillatelser, men direktoratet vil gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til åtte tillatelser.

I sitt vedtak stiller Fiskeridirektoratet spørsmålet om hvor mange tillatelser som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

«Med investeringskostnader på 1 458,7 millioner kroner anser Fiskeridirektoratet at en tildeling av åtte tillatelser bør kunne gi tilstrekkelig lønnsomhet til at prosjektet kan gjennomføres», heter det blant annet i vedtaket.

Marine Harvest får ikke bygge «Egget i stål»
Marine Harvest fikk i desember seks utviklingstillatelser for «Egget», etter å ha søkt om totalt 14.

I august sende selskapet en forespørsel til direktoratet om å få bygge skallstrukturen i stål, fremfor materialet som er framhevet i søknaden. Selskapet ba om en prinsippavklaring fra Fiskeridirektoratet på at tilsagnet vil kunne endres slik at bruk av stål utgjør et akseptabelt materialvalg.

Ifølge Fiskeridirektoratet vil en slik endring som skissert i henvendelsen fra Marine Harvest, innebære en ny søknad etter laksetildelingsforskriftens bestemmelser om utviklingstillatelser.

Men siden fristen for nye søknader er gått ut, får ikke Marine Harvest lov å bygge «Egget» i stål.

Omgjør delvis eget vedtak etter klage fra Lerøy
I januar i år fikk Lerøy delvis avslag på på sin søknad om ni utviklingstillatelser for konseptet «Pipefarm», men direktoratet gikk videre med behandling av søknaden med sikte på å tildele én tillatelse på inntil 450 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Avslaget ble påklaget i mars. Fiskeidirektoratet har vurdert fem anførsler i klagen fra Lerøy, og delvis omgjort eget vedtak etter klage og klageinnstilling.

«Fiskeridirektoratet omgjør delvis eget vedtak om delvis avslag av 19. januar 2018, og avslår søknaden fra Lerøy Seafood Group ASA hva gjelder 6.120 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) av en omsøkt MTB på 7.020 tonn, jf. laksetildelingsforskriften § 28b. Fiskeridirektoratet vil i tråd med det som fremgår over gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til 900 tonn MTB», heter det i vedtaksbrevet.

Nei til Searas
Fiskeridirektoratet har avslått søknad fra Searas om tolv utviklingstillatelser for å realisere prosjektet «Flytende RAS anlegg for fiskeoppdrett i Fjord –RASF».

Fiskeridirektoratet mener konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

I vedtaket trekkes det fram at prosjektet RASF samlet sett innebærer ny og forbedret produksjonsteknologi, men at prosjektet ikke er tilstrekkelig konkretisert og dokumentert.