SalMar fikk bare halvparten av utviklingstillatelsene de søkte om for «Smart Fish Farm», men påklager ikke vedtaket

Nyheter
3117

Frøyaoppdretteren er innstilt på å gå videre med prosjektet, hvis selskapet kommer til enighet med myndighetene om nærmere betingelser for de nye konsesjonene. 

SalMar og datterselskapet MariCulture har bestemt seg for ikke å påklage Fiskeridirektoratets delvise avslag på søknaden om 16 utviklingstillatelser for å utvikle «Smart Fish Farm». iLaks omtalte prosjektet allerede i april.

Dermed vil selskapene gå videre i dialog med direktoratet om nærmere betingelser og målkriterier for tildeling av åtte slike tillatelser. Forutsatt enighet med myndighetene om nærmere betingelser for de nye konsesjonene, er SalMar gjennom sitt datterselskap innstilt på å gå videre med prosjektet. Dette blir i så fall verdens første anlegg konstruert for oppdrett utaskjærs, i åpent hav.

Vil prioritere havstrategi
SalMar begrunner denne beslutningen med ønsket om å sette alle krefter inn på å realisere selskapets havstrategi. For SalMar vil en eventuell realisering av dypvannsmerden være et avgjørende gjennombrudd for denne strategien. Ifølge selskapet er dette er en strategi som er viktig for Norge og norsk oppdrettsnæring, i en tid med knapphet på bærekraftige lokaliteter i kystnære områder og en sterkere konkurranse fra blant annet landbasert oppdrett som kan etableres over hele verden.

«Lykkes SalMar i sin havstrategi, vil enorme havområder kunne åpne seg for miljømessig bærekraftig oppdrett. På den måten kan Norge beholde og styrke sin posisjon som verdens ledende produsent av atlantisk laks også i et langsiktig perspektiv», skriver selskapet.

1,5 milliarder kroner
Investeringskostnadene for «Smart Fish Farm» er foreløpig beregnet til ca. 1,5 milliarder kroner. Den spesialdesignede dypvannsmerden vil kunne etableres i sterkt værutsatte områder 20-30 nautiske mil utenfor de norske kystlinjene. Den nye dypvannsmerden vil bli utviklet i nær samarbeid med verdensledende norske kompetansemiljøer.

Dypvannsmerden vil kunne ta dobbelt så mye fisk som «Ocean Farm», og har kapasitet til å produsere tre millioner laks fordelt på sine åtte produksjonskammer. Den vil bli rundt sju meter høy, og med en diameter på omtrent 160 meter. Den vil bli utstyrt med en lukket, bærende sentrumssøyle, som vil være anleggets kontrollenhet og forskningslaboratorium.

Dessuten vil denne søylen – som vil være på størrelse med verdens største lakseslakteri – gjøre det mulig å behandle fisk mot lus og sykdom i lukkede systemer, opplyser SalMar. Siktemålet er å forene de beste egenskapene ved åpne og lukkete oppdrettsanlegg i en og samme enhet. Det vil bli stilt krav til sikkerhet på linje med oljenæringens plattformer offshore.

Hyller satsing på Ocean Space Center
Prosjektet vil bli fulgt opp gjennom et nært samarbeid med NTNU, SINTEF og Kongsberg Gruppen.

SalMar sier de er svært tilfreds med samarbeidet med disse kompetansemiljøene, og gleder seg over regjeringens beslutning om å tilstrebe realisering av Ocean Space Center.

«Det vil være et sterkt bidrag til å sikre Norges posisjon som en ledende nasjon i den fremtidige utforskingen av havrommet», skriver selskapet avslutningsvis.