Salaks har fått påvist ILA i oppdrettsanlegg

Nyheter
729

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Bjørga i Sørreisa kommune i Troms og Finnmark fylke. Salaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Det opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Marin Helse varslet Mattilsynet 18.mai om ILA-mistanke.

Den 25. mai tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Bjørga for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 29. mai på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Ifølge Mattilsynet jobber Salaks nå med å ferdigstille plan for utslakting.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Området forventes å ha en utstrekning på cirka 10 – 20 kilometer med utgangspunkt i den aktuelle lokaliteten.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.