Mistanke om ILA i Salaks-anlegg

Nyheter
848

Det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Bjørga i Sørreisa kommune i Troms og Finnmark fylke. Salaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

– Marin Helse varslet Mattilsynet 18. mai om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Bjørga. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved PatoGen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, heter det i en pressemelding.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og det vil bli tatt ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Dersom sykdommen ILA blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.