Kan produsere seks millioner – nå får de første smoltleveranse fra Island

Nyheter
1907

Lørdag mottar Salangsfisk sin aller første lakserogn ved klekkeriavdelingen på Salangsverket.

Samtidig er selskapet i disse dager i ferd med å ferdigstille anlegget – noe de vil gjøre parallelt med at de går i gang med produksjonen.

– Vi er omkring 70 prosent ferdig med anlegget og regner med å være i full drift i februar, sier Ken Rune Bekkeli i Salangsfisk til Folkebladet.

«Morsinstinktet»
Så langt har de fem-seks ansatte på plass, men forut neste år trenger de flere.

– Den neste kvalifikasjonen vi skal ha på plass er «morsinstinktet». Vi skal ha inn det å ta vare på og stelle med fisken. Det er levende vesener som skal ha godt stell. Akkurat i dette ligger det enorme verdier

Den omsøkte produksjonstillatelsen er på seks millioner fisk i året, noe som tilsvarer en biomasse på 1550 tonn.

– Unikt prosjekt
Omtrent halvparten av produksjonen skal benyttes av selskapet selv, mens resten skal selges videre.

Det er det danske entreprenørfirmaet Gråskjær som står som byggeherre, mens Krüger Kaldnes AS er teknologileverandør.

– Dette er et unikt prosjekt å følge. Det har vokst fram fra ingenting til det som står her nå. Det er interessant fordi det er mange ulike fagfelt samlet. Nå er vi inne i en kjempespennende fase med oppstart. Jeg ser veldig fram til å komme i gang med den biologiske produksjonen, sier driftsleder Lasse Solgren.

Salaks ble etablert i 1985 av gründer Odd Bekkeli. Det nye anlegget på Salangsverket i Salangen kommune har en kostnadsramme på 300 millioner kroner.