Saftig prispremie på storlaksen

Kommentarer
0

Men det er ingen mankosituasjon.

I januar har flere laksetradere tatt til orde for at det er knapphet på fisk, ikke minst storlaks, og at dette har bidratt til å sende opp lakseprisene. De siste to uker (inneværende ukes priser er ikke bekreftet – red. anm.) har gjennomsnittlig spotpris holdt seg over 70 kroner per kilo.

Les også: Det høye prisnivået holder seg i et avventende marked

Særlig storlaks er etterspurt.

Laks over seks kilo holdt seg godt oppe på 70-tallet. Best betalt i uke to var vektklassen 8-9 kilo, som innkasserte 76,62 kroner/kilo (levert Oslo) i Europa-markedet.

Flyfisk
Markedsaktører iLaks har snakket med bekrefter at det i det såkalte “flyfiskmarkedet“, oversjøiske markeder som USA og Øst-Asia, oppnås enda høyere priser for storlaks enn i Europa.

Samtidig som storlaksen er godt betalt tyder ikke vektfordelingen i fiskesalget på at det er noen manko på de tyngste vektklassene. 72,1 prosent av den solgte fisken var i forrige uke i industristørrelsene tre til seks kilo – noenlunde i tråd med normalen. Som en tommelfingerregel sier en gjerne at to tredjedeler av salget er tre til seks kilos fisk.

Storlaksen, den over seks kilo, utgjorde 18,6 prosent av salget. Det tyder heller ikke på noen manko.

Hovedforklaringen synes dermed å være det faktum at etterspørselen er høy, og høyere enn det som totalt sett bys ut for salg i øyeblikket. Sesongmessig er prisene gjerne høye, og utbudet noe begrenset, like i etterkant av det store julesalget.

Sterk start
Samtidig er utsiktene til økning i slaktevolumet de kommende måneder, med utgangspunkt i biomassen, begrensede. I dette ligger det innbakt en forventning om at det høye prisnivået vil holde seg noen måneder fremover.

Januar 2022 har vist kruttsterke laksepriser. Siste prisobservasjon er på linje med 2017, og kun overgått av 2020 som hadde den beste inngangen de siste syv år.

2020 så etterspørselen, og prisene, bli torpedert av Covid-19. Markedsaktørene krysser fingrene for at så ikke vil bli et uoverstigelig problem i år.