Det høye prisnivået holder seg i et avventende marked

Nyheter
0

Etterspørselen løper raskere enn tilbudet.

– Noen snakker om at det skal opp en krone eller to. En kan ikke forvente at det kommer så mye fisk fremover. Det er alltid litt avventende når prisene går over 70 kroner. Så jeg tror ikke på de veldig store bevegelsene, men i den grad det blir bevegelse tror jeg det blir en krone eller to. Nedover går det ikke. Det blir nok stabilt eller opp, sier en innkjøper til iLaks.

– Det har vært mye uvær denne uken, men jeg vet ikke hvor mye innvirkning det har hatt på opptaket, legger han til. 

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Manko
Han får støtte fra andre eksportører.

– Ja, litt opp på grunn av storm og manko – mellom 70 og 80 kroner, sier en av dem om lakseprisen.

– Stort sett bortover, tenker jeg. Ganske stabilt, sier en tredje eksportør, og viser til følgende priser: 66-67 kroner på 3-4 kg, 68 kroner på 4-5 kg, 70 kroner på 5-6 kg og 72-75 kroner for 6+ kg.

– Jeg håper det holder. Vi er alltid litt nervøse når vi er på dette nivået. Men det er ikke bare lett å selge på disse prisene. Det må jeg være ærlige å si. Det er ikke enkelt salgsarbeid når prisen er så høy.

Han mener det er en grei balanse mellom tilbud og etterspørsel.

– Men industrien ute sliter på disse prisene her, det vet vi jo.

Mangelvare
– Det er ikke all verdens av fisk. Det er et bra moment i markedet. Det virker ikke som det er storindustrien som er driveren. Jeg tror det kan vedvare en stund fremover. Når volumene detter ned, virker det som det er ferskmarkedet som drar, sier en selger i et midt-norsk oppdrettselskap.

– I dag har vi 74 kroner på 3-4, 75 kroner på 4-5 og 85 kroner på 8+. En skulle selvsagt hatt mer på de prisene her. Men det er jo en grunn til at det er så godt betalt, det er jo en mangelvare. Med de opptakene som var i andre halvår er det mindre fisk, rett og slett. Så det ser sterkt ut fremover. Det kommer ikke mer fisk fra vår kant, vi blir liggende på det nivået fremover, sier han.

Grep
Andre håper på en snarlig prissvekkelse.

– Det har vært sterke priser lenge nå, og markedet har begynt å ta grep. Flymarkedet merker mer koronarestriksjoner og trapper ned, særlig Japan, sier en innkjøper.

– Valuta løfter prisene i markedet uten at det løfter prisene til produsent. Og veldig bra trykk på slakting også, sier han.