Sævareid Fiskeanlegg med nytt kremår. Doblet resultatet

Nyheter
0

Smolt- og yngelprodusenten ved Bjørnafjorden vokste videre i fjor.

Nå er den regnskapsmessige karakterboken klar for Sævareid Fiskeanlegg. Den viser at smolt- og yngelprodusenten økte inntektene med 27,2 millioner kroner til 219,8 millioner kroner og nær doblet driftsresultatet til 42,8 millioner kroner, slik at driftsmarginen endte på 19,5 prosent. 

Resultat før skatt bedret seg med 20 millioner kroner, sammenlignet med året før, og ble på 37,7 millioner kroner. Dermed økte resultatet etter skatt med 113 prosent. Selskapets egenkapital økte til 231,5 millioner kroner. Det ga en egenkapitalandel på 56,1 prosent.

Sævareid Fiskeanlegg kontrolleres av Bolaks-konsernet. På eiersiden finner vi også kjente aktører som Bremnes Seashore, Tombre og Lingalaks.

Les også: Grunnrenteskatten ga Bolaks en ekstraregning på 37 millioner kroner

Selskapet oppnådde en netto kontantstrøm fra driften på 55,7 millioner kroner, og hadde ved årsskiftet en kontantbeholdning på 65,6 millioner kroner. Styret har ikke foreslått å dele ut utbytte.

iLaks har kontaktet daglig leder Esben Borgen Nordtveit for en kommentar.

Sævareid Fiskeanlegg 2023 2022 Endring
Omsetning 219,8 192,6 14,1 %
EBIT 42,8 22,6 89,4 %
Resultat før skatt 37,7 17,1 113,0 %
Driftsmargin 19,5 % 11,7 %
Alle tall i millioner kroner