Grunnrenteskatten ga Bolaks en ekstraregning på 37 millioner kroner

Nyheter
0

Oppdretteren. fra Eikelandsosen tok konsekvensene av grunnrentenskatten og omorganiserte virksomheten i fjor.

Bolaks-konsernet, som eies av Holmefjord-familien, har mesteparten av oppdrettsvirksomheten sin i Bjørnefjordbassenget, sør for Bergen. Hovedkontoret ligger i Eikelandsosen.

Oppdrettsaktiviteten preges av at konsernet fisjonerte ut de ti kommersielle matfisklisensene sine i et eget selskap, Bolaks Sjø, i fjor. Fisjonen er gjort i henhold til reglene om skattefrihet.

«Innføringen av grunnrenteskatt fra 01.01.2023 belaster årsregnskapet i 2023 med MNOK 37. All produksjon i Bolaks Sjø vil bli grunnrentebeskattet», skriver styret i sin årsberetning.

Korrigert for fisjonen omsatte Bolaks sin oppdrettsvirksomhet 1.116,9 millioner kroner, og oppnådde et driftsresultat på 181,5 millioner kroner. Omsetningen økte med ni prosent fra året før, mens driftsmarginen falt med fire prosent.

Egenkapitalen var på 600,5 millioner kroner for den samlede oppdrettsvirksomheten. Med en totalkapital på 1.195,9 millioner kroner gir det en egenkapitalandel på 50,2 prosent, marginalt ned fra året før.

Det er rettet en henvendelse til daglig leder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen, men hun har ikke besvart ved publisering av saken.

Bolaks 2023 (*) 2022 Endring
Omsetning 1116,0 1024,6 9,0 %
EBIT 189,4 195,3 -3,0 %
Resultat før skatt 181,5 189,1 -4,0 %
Driftsmargin 17,0 % 19,1 %
Alle tall i millioner kroner

(*) tallene fra Bolaks Sjø innarbeidet