Ruller ut mobil fabrikkløsning for utnyttelse av restråstoff fra laks

Nyheter
1600

Oslobaserte Skala mener oppdrettere ikke utnytter restråstoffet godt nok i dagens drift. 

Derfor har selskapet utviklet en ny prosessløsning for produksjon av protein, mel og olje basert på restråstoff fra laks. Løsninger er for tiden under testing testing ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Testen avgjør om vi standardiserer denne egenutviklede nyvinningen i våre kompakte containerløsninger. Vi har mottatt flere aktuelle forespørsler som vi raskt kan gå gang med, sier  salgssjef Protein og Fór i Skala, Atle Lesund til iLaks.

– Stort inntjeningspotensiale
Løsningen innebærer at et anlegg bygges inn i en container, som igjen kan plasseres rett i nærheten av et mottak eller foredlingsanlegg. Slik kan restråstoffet utvinnes til protein, mel og olje på stedet, i motsetning til i dag hvor det sendes til egne fabrikker.

– Kompetansen og interessen for å utnytte restråstoffet til å produsere protein, mel og olje har alltid vært tilstede, men restråstoffet har til nå vært utnyttet som ensilasje, hvor restråstoffet er blitt lagt på tanker og blandet ut med maursyre. I gamle dager kunne man bare tømme restråstoffet på havet, men i dag hentes det med bil og båt. Dette gir store kostnader, sier Lesund om litt av bakgrunnen for utviklingen av anlegget.

– Vi ser et stort inntjeningspotensiale ved installasjon av rimelige fabrikkløsninger, fortsetter han.

300 kilo per time
Lesund sier det er ikke alle som kan eller vil bygge fabrikker i hundremillionersklassen.

– Ved å optimalisere teknologien og redusere størrelsen på anleggene kan man øke lønnsomheten og man kan behandle restråstoffet ferskt, sier han.

Ifølge Lesund kan anlegget behandle 300 kilo restråstoff per time, men kan også dimensjoneres for større volum.

I april sendte selskapet en forespørsel til Mattilsynet om hygieneregler på en på løsningen som selskapet utvikler.

– Vi har enda ikke fått svar, men vi ser fram til deres syn på løsningen, avslutter Lesund.