Rørvik-familiene støtter SalMars oppkjøpsbud

Nyheter
0

Gustav Witzøe & co strammer grepet om NTS.

Mandag ettermiddag la SalMar inn et bud som priser oppdrettselskapet NTS til 15,1 milliarder kroner. Budet tar ikke forbehold om finansiering, men er betinget av aksept fra minst 50 prosent av aksjekapitalen.

I børsmeldingen sendt av SalMar fremgår det at aksjonærene Haspro, Vikna Invest, Andvari, Bergpro, Dolmen Invest, E.R. Dolmen Invest, Leif-Oskar Olsvik, Linn-Karin Olsvik, Torbjørn Olsvik, H.G. Dolmen Invest og Emilsen Fisk, som til sammen eier 23,6 prosent av aksjene i NTS, har forhåndsakseptert tilbudet for alle aksjene de eier.

Forhåndsakseptene er ugjenkallelige.

Positive
Nils Williksen, TerBoLi Invest og Rodo Invest, som til sammen eier 26,5 prosent av aksjene i selskapet, «er positive til at SalMar fremsetter budet og anser SalMar for å kunne være en god eier av selskapet».

Investeringsselskapet Nils Williksen AS er nærstående av styremedlem i NTS, Nils Martin Williksen, TerBoLi Invest er nærstående av styremedlem Vibecke Bondø og Rodo Invest er nærstående av styremedlem Roald Dolmen, og vil derfor frem til avleggelse av fjerdekvartalstall den 23. februar være forhindret fra å gjøre transaksjoner som vedrører selskapets aksjer, og kan på nåværende tidspunkt ikke gi noen aksept/forhåndsaksept av tilbudet, heter det i meldingen.

Med fjernfôring fra land har Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya unngått tap av fôringsdager. Nå skal også oppdrettslaks i merder på østsiden av Island fôres fra sentralen i Midt-Norsk-brygga på Rørvik.

De samme aksjonærene har forpliktet seg til ikke å forhåndsakseptere eller akseptere andre tilbud som konkurrerer med SalMar-budet frem til utløpet av tilbudsperioden.

Arctic Securities er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR er juridisk rådgiver til SalMar i forbindelse med tilbudet. Carnegie er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen er juridisk rådgiver til aksjonærene som har forhåndsakseptert og støttet tilbudet.

Tause
28 minutter etter at SalMars oppkjøpsbud ble kjent trakk Mowi sitt bud på 110 kroner per NTS-aksje.

iLaks har gjentatte ganger prøvd, både via telefon og epost, å få kommentarer fra Mowi til denne saken.

NTS endte for øvrig mandagens børshandel på 120,50 kroner. Kursen – en 50-øring over SalMars bud – signaliserer en begrenset tro på et nytt og forbedret bud på NTS – fra Mowi eller noen andre bydere.

iLaks har også prøvd å få en kommentar fra NTS’ største enkeltaksjonær, Helge Gåsø, vedrørende den siste utviklingen i kampen om Rørvik-selskapet. Gåsø eier 37 prosent av NTS. Denne aksjeposten prises nå til snaue 5,6 milliarder kroner.