SalMar byr 120 kroner per aksje i NTS

Nyheter
0

Kombinasjon av aksjer og cash priser Rørvik-selskapet til 15,1 milliarder kroner.

Budet innebærer å kjøpe alle utestående aksjer i NTS for en kombinasjon av 24 kroner som kontantvederlag og 0,143241 aksjer i SalMar per aksje, tilsvarende til sammen 120 kroner per aksje.

Tilbudet er gitt fra aksjonærer som eier 23,6 prosent av utestående aksjer. Støtteerklæringer for tilbudet er gitt fra aksjonærer som eier 26,5 prosent av utestående aksjer. Aksjonærene som har avgitt forhåndsaksepter og støtteerklæringer eier til sammen 50,1 prosent av utestående aksjer.

SalMars bud er 20 prosent i form av kontantvederlag og 80 prosent i form av SalMar-aksjer.

Synergier
Rasjonalet for budet på NTS er at datterselskapene SalmoNor, Norway Royal Salmon (NRS) og Frøy og SalMar har lang fartstid innen lakseoppdrett, både i Midt-Norge, Nord-Norge og i Vestfjordene på Island. En sammenslåing vil derfor gjøre det mulig å realisere store synergier fra en mer effektiv utnyttelse av partenes felles ressurser, skriver SalMar i en melding.

SalMars hovedkvarter på Frøya. Foto: SalMar

Sammenslåingen vil tilrettelegge for forbedret kapasitetsutnyttelse av den kombinerte MTB- og lokalitetsporteføljen, samt implementering av beste praksis på drift, som i sum forventes å gi enda bedre biologiske resultater og lavere produksjonskostnader, heter det i meldingen.

Premie
Sammenslåingen vil i sum forsterke kompetansebasen og produksjonskapasiteten, og berede grunnen for ytterligere bærekraftig vekst i de lokalsamfunnene partene opererer, både i nordre deler av Trøndelag, Nord-Norge og Vestfjordene på Island, skriver SalMar videre.

Budet representerer en premie på 29 prosent over sluttkursen for aksjene mandag 14. januar. Det er også ti kroner høyere enn Mowis bud på 110 kroner per NTS-aksje.

Det ble innført børspause i både SalMar og NTS i forkant av meldingen om budet. Etter at børspausen ble hevet stiger NTS’ med 5,2 prosent, til 120,50 kroner.