Rognkjeksoppdretter: – Det nærmer seg en metning. Prisene blir presset nedover

Nyheter
1679

Peter Hovgaard og sønnen Kjartan har de siste årene gjort gode penger på oppdrett av rognkjeks gjennom selskapet Industriskjell på Skjer i Sogndal. Men nå merker de at prisene er på vei nedover.

Til Sogn Avis forteller Peter Hovgaard at selskapet ligger an til å produsere en million rognkjeks i år. Totalt er det fem årsverk ved bedriften.

– Nå er det 21 anlegg i landet, og det nærmer seg en metning. Prisene blir presset nedover, sier Hovgaard til avisen.

Ikke bekymret
Selskapet får mellom 15 og 20 kroner per fisk. I fjor sa tidligere daglig leder i Nordland Rensefisk, Lars Jørgen Ulvan, til iLaks at selskapet så det begynte å bli en del rognkjeksprodusenter, samt at prisen gikk nedover. 

– Det vil vi merke, sa Ulvan.

Men Peter Hovgaard er foreløpig ikke bekymret over markedsutviklingen.

– Vi har bra økonomi, vi var tidlig ute, og det er god etterspørsel. Det har ført til at vi kan bygge ut mer, uten å ta opp lån, sier Hovgaard.

I 2018 tok far og sønn Hovgaard ut et utbytte på fire millioner kroner. Selskapet omsatte for sju millioner kroner i 2018, og fikk et driftsresultatet på 461.000 kroner – ned fra 3,5 millioner kroner i 2017.

Forskning
Selv driver Peter Hovgaard mye med forskning i regi av Fjordforsk, som ble etablert da akvakulturstudiet ved Høgskulen i Sogndal ble lagt ned i 2008. Noen år senere, i 2013, ble den kommersielle produksjonen av rognkjeks skilt ut i Industriskjell, hvor Kjartan Hovgaard er daglig leder.

Ifølge Peter Hovgaard kommer det royalties fra Industriskjell til Fjordforsk, slik at de kan drive forskning på blant annet mikroalger.