Rettssak mot brønnbåtrederi avlyst

Nyheter
1688

Førde-baserte Artic Group og AquaShip fra Kristiansund skulle egentlig møtes i Oslo tingrett i neste måned, men nå er saken avlyst.

Det var Artic Group som tok AquaShip til Oslo tingrett. Ifølge berammingslisten var partene innkalt til muntlig forhandling 5. februar.

«Krav om oppgjør for forfalt selgerkreditt og begjæring om arrest», stod det om sakstema i berammingslisten.

Men nå er saken fjernet fra berammingslisten til Oslo tingrett. Administrerende direktør i brønnbåtrederiet AquaShip, Sverre Christian Taknes, bekrefter overfor iLaks at det er oppnådd enighet om sluttoppgjøret. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer utover dette.

iLaks har så langt ikke oppnådd kontakt med administrerende direktør i Artic Group, Ingar Fiskarstrand. Imidlertid bekrefter også selskapets advokat, Erik Ulvesæter i advokatfirmaet Elden, at det ikke blir noe av rettssaken.

– Partene i denne sak har til orientering kommet til enighet, slik at saken/rettsmøte utgår, skriver Ulvesæter i en e-post.

Ulvesæter har ikke besvart et oppfølgingsspørsmål om hva saken konkret handler om.

I oktober 2018 kjøpte for øvrig AquaShip 100 prosent av aksjene i fôrrederiet Artic Shipping (i dag AquaShip Feedtrans).