Brønnbåtkjempe sluker Artic Shipping

Nyheter
2875

AquaShip har kjøpt 100 prosent av aksjene i fôrrederiet Artic Shipping.

– Artic Shipping passer perfekt inn i vår strategi om å bygge en globalt ledende aktør innenfor det brede maritime servicesegmentet i havbruksnæringen, sier konsernsjef i AquaShip, Sverre Taknes.

– Med dette oppkjøpet er vi representert innenfor segmentene servicebåter, frakt av fiskefôr, slaktebåter og brønnbåter, og har således en unik posisjon som en komplett leverandør av maritime tjenester innenfor maritim akvakultur. Dette er en posisjon vi sammen med våre kunder tenker å utnytte i vår videre vekst, sier Taknes i en pressemelding torsdag kveld.

Prosess
– Dette er en prosess som har pågått over tid, og beslutningen om å selge har ikke vært enkel å ta sier, gründer av Artic Shipping, Ove Vilnes.

– Etter hvert som vi har blitt bedre kjent med kjøper, har vi blitt imponert over det vi har sett, og hensynet til ansatte og EWOS har vært viktigere enn noe annet i den prosessen vi har vært gjennom. Når vi nå velger å selge til AquaShip, er det fordi vi er helt trygge på at det blir «business as usual», og vi har forsikret oss om at kjøper vil stå for kontinuitet av våre kjerneverdier, som er sikkerhet, kvalitet og miljø. Artic har et fantastisk mannskap som vi har bygget selskapet sammen med, og dette er en god løsning for alle involverte parter, sier Vilnes.

Vilnes vil via sitt skipsbyggingsselskap, fortsette sitt arbeid med utvikling og bygging av nye, innovative og rimelige fartøykonsept innen havbruksnæringen.

– Artic Shipping er et selskap vi har stor tro på. Vi har derfor ambisjoner om å bygge videre på den kompetansen og ikke minst den teknologisk ledende plattformen som Artic Shipping har i dag, og Artic Shipping vil bestå som selvstendig datterselskap under AquaShip-gruppen, avslutter Taknes.

Storfisk
Artic Shipping er en av de største og teknologisk ledende aktørene innenfor segmentet frakt av fiskefôr. Selskapet har fem selvlossende skip, som opererer på TC-kontrakter med Cargill. Artic Shipping var i 2002 først ute med siloløsning og bulktransport av fiskefôr. I de senere årene har selskapet utviklet bulkkonseptet videre, og bygget flere unike kombinasjonsbåter, som kan transportere både ferdigvarer og råvarer på samme fartøy. Selskapet har rundt 75 ansatte, som alle følger med i oppkjøpet.

AquaShip er et resultat av fusjonen mellom Gripship og Johnson Marine, og har nå 25 fartøy innenfor segmentene servicebåter, slakte-/bløggebåter, brønnbåter og fôrbåter. Selskapet har fartøy i Norge, Island, Skottland, Shetland, Irland, Middelhavet og Chile.