Resultatnedgang på 16 prosent for Gratanglaks

Nyheter
2334

Klarte ikke å matche rekordåret 2016. 

Gratanglaks led samme skjebne i 2017 som samdriftspartner Kleiva Fiskefarm – en nedgang i driftsresultatet.

Selv om omsetningen økte litt fra 348,1 millioner kroner i 2016 til 369,6 millioner kroner i 2017, falt resultatet fra 148,1 millioner kroner til 124,2 millioner kroner.

Det tilsvarer en nedgang på 16,1 prosent.

– Produksjonsmessig er det et godt år, som en meget dyktig gjeng har klart å levere, men jeg er ikke helt fornøyd med utgiftssiden, skriver daglig leder Tore Lundberg i en e-post til iLaks.

2018 ser ifølge Lundberg bra ut så langt. Han trekker spesielt frem at lusesituasjonen har vært bra.

Egenkapitalen har økt fra 269,6 millioner kroner i 2016 til 336,8 millioner kroner i 2017.

Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm har sju ordinære konsesjoner, i tillegg til to grønne og to visningskonsesjoner.

Ifølge hjemmesidene til Kleiva Fiskefarm, slakter de to selskapene til sammen rundt 15.000 tonn laks årlig.

Gratanglaks eies og drives av Tore og Geir Lundberg med familie. Hovedkontoret er lokalisert i Gratangen, sammen med et moderne slakteri- og videreforedlingsanlegg.

I 2016 avsatte styret av 25 millioner kroner i utbytte. I 2017 deler aksjonærene 80 millioner kroner.