Resultatfall på 288 millioner kroner for Austevoll Seafood

Nyheter
646

Som en funksjon av redusert inntjening i datterselskapet Lerøy Seafood Group, måtte Austevoll Seafood også se sitt resultat bli strammet inn.

Fiskerikonglomeratet omsatte for snaue 5,6 milliarder kroner, og fikk en EBITDA på 1.157 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang fra 1.445 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

«Nedgangen i omsetning og EBITDA kommer i hovedsak som følge av lavere solgte volum atlantisk laks sammenlignet med samme periode i 2018. EBIT før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler i kvartalet var 837 millioner kroner mot 1.217 millioner kroner i tilsvarende kvartal ifjor. I første kvartal 2018 inngikk engangseffekt knyttet til salgsgevinst fra salg av fartøy og konsesjoner på 157 millioner kroner,» forklarer Austevoll Seafood i en børsmelding tirsdag morgen.

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var 131 millioner kroner i kvartalet.

«De største tilknyttede selskapene er Norskott Havbruk og Pelagia. De tilknyttede selskaper i konsernet leverer gode resultater, er betydelige aktører i sine segmenter og representerer store verdier for Austevoll Seafood.»