Restriksjoner på innreise på grunn av korona drev etterspørsel etter maskinell behandling i været

Nyheter
0

Robovac snart hos første kunde.

Fra PHARMAQ Fishteq på Nesna opereres vel 50 vaksinemaskiner i settefiskanlegg i Norge. 18 ansatte jobber med maskinparken. I høysesongen for vaksinering er i tillegg vel 40 vaksinatører i sving. Årlig vaksinerer PHARMAQ Fishteq nærmere 80 millioner settefisk i Norge, og har globale vekstambisjoner.

– I år har vi sett en økning, med hele 15 millioner flere vaksinerte fisk enn i fjor. Covid-situasjonen og restriksjoner på innreise er noe av bakgrunnen for mer etterspørsel etter maskinell vaksinering, sier Remy Kristian Oddøy. Han er senior manager for vaksinerings-tjenester i PHARMAQ Fishteq.

– Mange oppdrettere slet må å få inn sine vanlige vaksinatører fra utlandet, og særlig fra Polen og Skottland på grunn av innreiserestriksjoner. Kombinert med at mye av fisken skal vaksineres med tre vaksiner, ble det ekstra mange oppdrag på våre vaksinatører, sier Oddøy.

Illustrasjonsfoto PHARMAQ Fishtec.

– Vi har et bra salg på maskiner også i år, slår Jørn Ståle Pettersen fast.

Pettersen leder enheten for vaksinasjonsmaskiner. Fram til i år var vaksinasjonstjenester og maskiner adskilt i to forskjellige selskaper, men disse er nylig fusjonert, og samlet i PHARMAQ Fishteq.

Kan produseres på Nesna
Selskapet er en ledende aktør i det norske markedet og har en ambisjon om vekst også utenfor Norges grenser.

– Totalt er det per i dag nesten 100 NFT-maskiner i drift verden over. Det er vårt mål å vokse videre. Nå er vi også på trappene med en ny helautomatisk vaksinasjonsmaskin, Robovac. Den ble lansert på AquaNor i august og vi vil bruke tid på å implementere og sikre optimal bruk. Vi har til nå fått produsert to slike maskiner i Canada som er utviklet her på Nesna, men montert sammen i Canada, sier Pettersen.

– De to maskinene skal forhåpentligvis plasseres ut hos kunde snart. Vi håper å være i gang med de to til 0-åring sesongen 2022, sier en spent Pettersen.

Hvor de skal produseres i framtida har de ikke tatt stilling til ennå, men ifølge Pettersen er det nærliggende å tro at det kan bli Nesna.

Nærmest i skyggen av det knøttlille microbryggeriet, men med det store navnet, ligger det internasjonale børs-selskapet PHARMAQ Fishtec på Nesna. (Foto: Steve Hernes)

 Stort nettverk i ryggen
– Det er veldig bra å ha en større organisasjon med et stort nettverk i ryggen når vi skal ekspandere, sier Remy Kristian Oddøy.

– Via Zoetis kollegaer har det blitt salg av maskiner til Australia og Brasil. Det er fint å dra nytte av synergier og kollegaer med god teknisk kompetanse og markedsinnsikt som har hjulpet oss godt i gang, sier Jørn Såte Pettersen Pettersen.

– Halvparten av salget går utenlands, og det er der den store økningen komme. Tas alle arter i betraktning er jo det store potensialet utenfor Norge. Vi er kommet godt inn på markedet for tilapia og seabass. Bare rundt Middelhavet produseres nær en milliard seabass i året. Det er et stort potensial for oss, sier han.

Teknikerne Knut Erlend Griegel og Ulf Langseth hos PHARMAQ Fishtec på Nesna. (Foto: Steve Hernes).

Lokalt industrisamarbeid
Gjennom et tett samarbeid med Rana-selskapet Avanti Engineering, settes vaksinasjonsmaskinene sammen på Nesna. Nylig ble Avanti Engineering, med sin forsknings- og utviklingsavdeling på Nesna, kjøpt opp av børsnoterte Goodtech.

Dagens produksjon er på mellom 15 og 20 maskiner i året. Markedet for helautomatiske maskiner er vanskelig å forutse, mener Pettersen. I første omgang skal de bytte ut maskinene de har ute på de største anleggene med nye helautomatiske.

Jørn Ståle Pettersen, PHARMAQ Fishtec. (Foto: Steve Hernes).

Var gründerne i 1995
PHARMAQ Fishteq fikk fotfeste på Nesna ved etableringen av Nordland Sett Vaks i 1995. Etter noen få år med drøye millionen i omsetning, ble de en ledende aktør i det norske markedet for vaksinering av fisk. For å nå ambisjonene for vekst som i hovedsak ligger utenfor landets grenser, ble selskapet en del av PHARMAQ og Zoetis i 2017.

– Vi mener PHARMAQ er den perfekte partner til å støtte våre vekstplaner, sa de to grunnleggerne den gang.