Rekordresultat gir millionfest for SinkabergHansen-toppene

Nyheter
1996

SinkabergHansen dobler resultatet etter rekordsterkt fjorår. Men de gode tidene kan også ses i sammenheng med sykdomsproblemer. 

Med en omsetning på 1,99 milliarder og et driftsresultat på 433,4 millioner kroner kan SinkabergHansen-toppene riktignok juble hele veien til banken.

– Vi er veldig godt fornøyde med det året her, det er ingen tvil om det, sier daglig leder i SinkabergHansen Finn Wilhelm Sinkaberg.

Han setter naturlig nok de gode tallene i sammenheng med prisene.

– Det er jo først og fremst de gode lakseprisene som drar. Samtidig har vi hatt ganske brukbar drift over flere år, som jo også hjelper på.

– Blir vanskeligere
Samtidig er rekordresultatet også et varsku om noe som vil komme – 2017 blir nok ikke like innbringende.

– Året i år blir nok inntektsmessig vanskeligere. Dette har sammenheng med at vi i fjor tok ut mye av fisken som egentlig skulle tas ut i år grunnet sykdom.

Sinkaberg medgir at PD-utfordringene på den måten nok også har bidratt til det gode 2016-året.

SinkabergHansen-sjefen har ikke tallene foran seg når iLaks ringer, men anslår at de har sløyd noen og 30 tusen tonn. Samtidig presiserer han at ikke alt dette er deres egen fisk.

Utbyttefest

Aksjonærene kan i hvert fall glede seg – det blir nok rekordutbytte etter knallåret.

– Jeg husker ikke det eksakte tallet, men det blir i hvert fall betydelig mer enn hva som ble tatt ut de foregående årene.

De tre foregående årene ble det i snitt tatt ut litt over 30 millioner kroner i utbytte.