Rekordår for bløggebåtrederi: – Det har vært høy aktivitet i slaktemarkedet

Nyheter
0

Thermo Service slo til med tidenes beste resultat.

Bløggebåtrederiet fra Austevoll opplevde et skikkelig hopp, både i omsetning og resultat, i fjor. Omsetningen økte med 14,9 millioner kroner til 67,1 millioner kroner.

I praksis avleiret veksten seg direkte i driftsresultatet, som økte med 14,1 millioner kroner. Det ga en driftsmargin på hele 33,2 prosent og et rekordhøyt resultat før skatt på 17,4 millioner kroner.

Godt belegg
Styreleder Øyvind Blom nekter ikke for at de er fornøyd med hvordan det gikk.

– Det har vært høy aktivitet i slaktemarkedet. Og vi har hatt god og sunn drift, og godt belegg på båtene, forklarer han til iLaks.

Ved utgangen av året var selskapets egenkapital var på 47,6 millioner kroner og totalkapitalen på 141,7 millioner kroner. Egenkapitalandelen ble dermed 33,6 prosent.

Eid av oppdrettere
Rederiet eier de to bløggebåtene «Hordafjell» og «Hordabas», på henholdvis 28,5 og 14,9 meter, samt avlusingslekteren «Thermoservice2».  I fjor sysselsatte bløggebåtselskapet 24 årsverk.

Thermo Service eies av Blom Fiskeoppdrett og Kobbevik og Furuholmen Oppdrett, med hver sin 50 prosents andel.

Styret har bestemt at det ikke skal betales ut utbytte i år.

Thermo Service 2023 2022 Endring
Omsetning 67,1 52,2 28,5 %
EBIT 22,3 6,7 232,8 %
Resultat før skatt 17,4 3,3 427,3 %
Driftsmargin 33,6 % 12,8 %
Alle tall i millioner kroner