Regjeringens forslag gjør det vanskeligere å rekruttere til maritime næringer og havbruk

Nyheter
0

Ønsker privat maritim fagskole.

Det er stor lokal politisk oppslutning om å etablere privat skole for videregående utdanning i maritime fag på Helgeland. Planene i Brønnøysund har derimot stoppet opp. I hjembyen til et av landets største ferge- og båtrederier, Torghatten var Campus Blå godt i gang.

Den private skolen et marint kunnskapsmiljø innen havnæringene, og tilbyr blant annet sertifiseringskurs og maritime kurs, videregående utdanning med linjer for akvakultur og fiske og fangst, samt høyere yrkesrettet utdanning mot blå næring.

De har søkt om å etablere en VG2 utdanning for maritime fag med ti elevplasser. Nå foreslår regjeringen å endre friskoleloven, noe som kan stikke kjepper i hjulene for planene, forteller skolens rektor, Alexander Halsen, til iLaks.

Ikke dimensjonert
– Søknaden ble sendt i januar i fjor, men ble stoppet i høst etter valget. Slik det ser ut nå, vil ikke vår søknad gå igjennom i 2022. Regjeringen har forslått å fjerne adgangen til å etablere nye elevplasser ved yrkesfaglige videregående friskoler, sier Halsen.

– For oss er det viktig å belyse at det kan få uheldige konsekvenser, så lenge det offentlige tilbudet ikke er dimensjonert til å ivareta behovet for å utdanne mer kompetanse innen utvalgte næringer, som for eksempel maritim næring, presiserer han.

Elever ved Campus Blå i Brønnøysund.

Roper varsko
Brønnbåtnæringen er i rivende utvikling og det bygges fartøy som skal betjene havbruksnæringa langs hele kysten fremover. På Nordvestlandet ropte rederne nylig et stort varsko om mangelen på læreplasser.

– Vi har skrikende behov for flere lærlinger, og kunne egentlig tatt inn en hel klasse. Det er et politisk ansvar hos fylke og stat å sørge for at næringslivet har gode nok rammevilkår, sa Harald Tom Nesvk, i Sølvtrans til Sunnmørsposten.

Les mer: Brønnbåtbransjen i rivende utvikling: – Vi har et skrikende behov for flere lærlinger

Harald Tom Nesviki i Sølvtrans, mener de kunne tatt inn en hel klasse med lærlinger. (Foto: Steve Hernes)

– Vi deler Sølvtrans bekymring for lærlingemangelen i maritim næring. Årsaken til dagens situasjon er sammensatt, men det blir ikke bedre av det kan bli vanskeligere å få godkjent elevplassene næringa trenger fremover.

– For vår del får vi ikke møtt det behovet næringa har lokalt, sier Alexander Halsen.

Vil ha maritim fagskole
– Vi vet at våre utdanninger er attraktive for unge. Vi har høye søkertall, høy andel jenter og null frafall, noe vi er svært stolte av. Det tyder på faglig og pedagogisk dyktige lærere, elever som trives og svært god samhandling med bedriftene slik at den praktiske delen av opplæringen også blir veldig god.

– Alle elevene som har gjennomført utdanning hos oss har tatt videre utdanning, eller er ute i praksis etter fullført Vg2. Dette er resultater som burde bli satt pris på, men likevel står vi nå i en situasjon hvor vi kanskje ikke får utdanne motivert ungdom til maritim næring som sårt trenger kompetansen, sier Halsen.

Foto Campus Blå, Brønnøysund.

Dersom Campus Blå skulle få godkjent søknaden om Vg2 Maritime fag, kommer de også til å søke om Maritim fagskole.

– Da kan vi tilby en lokal helhetlig maritim utdanning, med to år i videregående, to år som lærling og til slutt to år på maritim fagskole. Dersom de foreslåtte endringene i friskoleloven blir en realitet, vil Sølvtrans og andre måtte vente enda lengre på lærlingene sine. Det er svært uheldig, sier rektor ved Campus Blå, Alexander Halsen.

Langt fra beslutningene
Ifølge Halsen er Nordland fylke et slags Norge i miniatyr. Fra Brønnøysund er det 600 kilometer til fylkesrådene i Bodø. Noe som føles minst like langt som til regjeringskvartalet, selv om det tre ganger så mange kilometer dit.

– Lokalt har vi full støtte fra regionens ordførere, til og med de fra Ap og Sp på hele Sør-Helgeland. Dette handler jo om politikk, og kanskje ideologi. Vi er jo private, men ideell i og med at alle inntekter går rett tilbake til elevene, i form av bedre tilbud og undervisning, sier Halsen.

– Friskolene eksisterer fordi de har en samfunnsnyttig funksjon og dekker et viktig behov som den offentlige skolen ikke ivaretar. Så lenge det offentlige tilbudet ikke er dimensjonert til å dekke næringslivets behov vil endringen få uheldige konsekvenser for næringen. Utfordringen må løses, og vi spiller gjerne på lag med den offentlige skolen, sier Alexander Halsen.

Krankurs ved Campus BLÅ Kurssenter. Foto Campus Blå.