Regjeringen snur: British Columbia fornyer 79 laksekonsesjoner med to år

Nyheter
0

Etter måneders ventetid på regjeringens avgjørelse om hvorvidt de vil fornye de 79 oppdrettskonsesjonene innen 30. juni, er svaret «ja».

Canadas fiskeriminister Joyce Murray kunngjorde onsdag at hun fornyer de 79 konsesjonene, som utløper 30. juni, med to år.

«Beslutningen følger to års engasjement med partnere og interessenter om disse nye tiltakene. Det vil tillate industrien å fortsette å operere innenfor gjeldende regelverk mens overgangsplanen utvikles i samarbeid for å definere fremtiden til industrien,» sa hennes avdeling, Fisheries and Oceans Canada (DFO), i en uttalelse.

«Disse konsesjonene inkluderer strengere krav til oppdrettsanlegg, inkludert implementering av standardiserte rapporteringskrav og forvaltningsplaner for lakselus, samt villaksovervåking, som alle vil forbedre forvaltningen av lakseoppdrettsnæringen og bidra til å beskytte villaksbestandene og deres habitat.»

Les også: Grieg Seafood vil øke produksjonen ved andre lokaliteter etter utfasing i British Columbia

19 anlegg ved Discovery Islands
Som svar på den føderale domstolens avgjørelse 22. april om å omstøte planen til regjeringen om å legge ned 19 oppdrettsanlegg ved Discovery Islands (kunngjort i desember 2020), sa DFO at de vil gjennomføre konsultasjoner med First Nations-samfunn og konsesjonsinnehavere om fremtiden for konsesjonene i dette området. Disse konsultasjonene vil informere om en endelig beslutning som forventes i januar 2023 etter å ha vurdert innspill fra alle berørte parter. Mens denne prosessen pågår, vil ikke DFO gjenutstede konsesjoner for anlegg i dette området.

I mellomtiden fortsetter overgangen til British Columbias oppdrettsindustri fra åpne merder til andre oppdrettsmetoder. Når det gjelder hvordan denne overgangen vil se ut, sa DFO at de vil dele «i de kommende ukene» utkastet til rammeverket for overgang fra åpne merder.

«For å vokse en industri som forblir lønnsom og bærekraftig, som også målbart reduserer eller eliminerer miljøpåvirkninger på villfisk, må overgangen gradvis fases inn og være forutsigbar.»

«Overgangsplanen vil være avhengig av innspill fra regjeringen i British Columbia, First Nations, industri, lokale myndigheter, interessenter og delstatens innbyggere. Konsultasjonene vil pågå til tidlig i 2023.»

Bærekraftig
Avgjørelsen er en nøkkelbekreftelse av oppdrettsindustriens betydning for fjerntliggende kystsamfunn og rettsikkerhet, og nødvendig for å bygge Canadas blå økonomi og for å sikre en populær, rimelig og bærekraftig matforsyning, uttaler bransjeforeninger i en felles uttalelse.

Canadian Aquaculture Industry Alliance (CAIA) og BC Salmon Farmers Association (BCSFA) mener at den føderale regjeringens beslutning om å fornye konsesjonene i British Columbia og etablere en prosess for anleggene ved Discovery Islands er bra for canadierne.

«Regjeringens egen vitenskapelige evalueringsprosess, og flere uavhengige fagfellevurderte vitenskapelige prosesser, har konkludert med at lakseoppdrettsanlegg har minimal effekt på villfiskbestanden og at oppdretts- og villaks kan og eksisterer side om side i Stillehavet.»

Ruth Salmon, Interim Executive Director BC Salmon Farmers Association. Foto: BCSFA

– Fornyelsen av konsesjonene i British Columbia er et positivt første skritt og bekrefter stemmene til industrien og First Nations, i hvis territorier vi opererer, har blitt hørt, sier Ruth Salmon, midlertidig administrerende direktør i BC Salmon Farmers Association.

– Denne kunngjøringen vil gi oss muligheten til å samarbeide med alle myndighetsnivåer, inkludert First Nations, for å sikre en fremtid som vil gagne urbefolkningen og ikke-urfolks kystsamfunn, møte den globale etterspørselen etter sunn, rimelig sjømat, og støtte fortsettelsen i beskyttelse og restaurering av vill stillehavslaks.

Tillit
– Canadiere og verden trenger en klimavennlig, rimelig og sikker matforsyning i en tid med betydelig mat- og levekostnadsinflasjon, sier Timothy Kennedy, president og administrerende direktør i Canadian Aquaculture Industry Alliance (CAIA).

– Selv om vi er oppmuntret over at konsesjonene har blitt fornyet, trengte vi virkelig en seksårig lisensperiode som reflekterte produksjonssyklusen vår. Lengre lisensperioder ville gitt tillit til å investere ytterligere i innovasjon og teknologi, noe som har ført til fortsatte operasjonelle og bærekraftige forbedringer, jobbskaping for kystsamfunn og større matsikkerhet.

Timothy Kennedy, President and CEO of the Canadian Aquaculture Industry Alliance
PHOTOCOMPOSITE: Mowi Canada/Timothy J. Kennedy

– Oppdrettslaks er det mest populære sjømatvalget blant kanadiere. Vi vet at 97 prosent av laksen som produseres i Canada er oppdrettet, noe som er nøkkelen til bærekraftig å møte den økende etterspørselen etter canadisk laks, samtidig som presset på begrensede ville bestander reduseres. Lakseoppdrett i Canada er sterkt regulert, oppnår tredjeparts miljøsertifiseringsstandarder, skaper langsiktig økonomisk vekst for landlige, kyst-, urbefolknings- og ikke-urfolkssamfunn, sysselsetter 14.500 canadiere og genererer over fire milliarder dollar i økonomisk aktivitet årlig, sier han.

– Den globale etterspørselen etter fisk øker, og det samme gjør etterspørselen etter bærekraftige lavkarbonløsninger. Canada skal være best i verden på oppdrett av laks, og ved å gjøre det kan vi sikre at Canada har en sikker forsyning av dette viktige matproteinet, supplerer Salmon.