Redusert prisoppnåelse dempet inntjeningen i Refsnes Laks

Nyheter
471

Resultatnedtur i 2018.

Med et salg på totalt 5.960 tonn, solgte oppdrettselskapet Refsnes Laks mer fisk, men hadde en lavere prisoppnåelse på fisken sammenlignet med i 2017. Dette medførte økt omsetning, men lavere resultat i 2018.

Styret skriver i årsberetningen at det er «noe foruroliget av den synkende EBIT».

Imidlertid er «produksjonskost for biomasse i sjø betydelig lavere ved utgangen av 2018, samtidig som gjennomsnittlig vekt på fisk i sjø er betydelig høyere, noe som bør medføre en bedring av EBIT i 2019.»

Refnes Laks mottok i januar 2019 en visningskonsesjon som planlegges satt i drift i mars 2020. Som iLaks tidligere har omtalt, vil visningssenteret plasseres i Trondheim. Utenom dette har selskapet fire konsesjoner på lokaliteter i Åfjord og Roan kommune i Trøndelag.

Styret bevilger 40,3 millioner kroner i utbytte – ned fra 47,4 millioner kroner for regnskapsåret 2017.

Refsnes Laks er et heleid datterselskap av Refsnes Fiskeindustri. Konsernspiss er Stoksund Holding, som er eid 100 prosent av Ivar Refsnes.

iLaks har ikke lyktes i å innhente en kommentar fra selskapet søndag.