Refsnes Laks åpner visningssenter i Trondheim i 2020

Nyheter
3972

 – Vi er veldig glade for at Fiskeridirektoratet gjennom tilsagnet anerkjenner arbeidet vi har lagt ned for å utvikle et konsept som gir publikum en spennende opplevelse og kunnskap om havmiljø og næring, sier administrerende direktør i Refsnes Laks, Jon Refsnes.

SeeSalmon blir et opplevelsessenter for det marine miljø og havbruk i det nye Powerhouse på Brattøra i Trondheim, kombinert med mulighet for en ekte opplevelse av lakseoppdrett ved besøk på merdene i Åfjord.

Vi er nå klare til å realisere et prosjekt som vil gi både Trondheim og Åfjord en ny attraksjon. Målet er å kunne åpne dørene for publikum tidlig i 2020.

Samarbeid med NTNU
Trøndelag og Trondheim er et viktig tyngdepunkt for sjømatnæringen og har behov for et senter som sprer kunnskap til publikum om en av de viktigste næringene i regionen.

– Vi har nå fått muligheten til å møte dette behovet gjennom å skape et unikt, moderne og til enhver tid aktuelt SeeSalmon, sier Jon Refsnes.

NTNU Vitenskapsmuseet vil stå for driften av SeeSalmon i Trondheim. 

– Gjennom dette samarbeidet har SeeSalmon sikret seg en formidlingsfaglig kompetanse, sier Jon Refsnes.

NTNU Vitenskapsmuseet vil også ha et ansvar for kontakt med andre relevante fagmiljø for å sikre at formidlingen blir faglig korrekt og vil også sikre fornying og utvikling av materiale og tema slik at informasjonen som gis alltid er oppdatert, aktuell og engasjerende. 

– Dette er en framtidsretta mulighet for NTNU Vitenskapsmuseet å nå publikum på nye arenaer, sier museumsdirektør Reidar Andersen. 

Powerhouse sett fra Jernbanebrua i Trondheim. Illustrasjon: Snøhetta

Forventer høye besøkstall
SeeSalmon vil få beliggenhet i Powerhouse Brattøra.

– Ut fra de høye ambisjonene for etableringen og det særdeles sterke publikumsgrunnlaget, forventer vi at SeeSalmon vil bli et av de aller mest besøkte visningstilbudene for havbruk i Norge, sier Jon Refsnes.

Etablerer tilbud for anleggsbesøk
Det finnes ingen oppdrettsanlegg som er nær nok Trondheim til at en kan frakte folk i båt direkte ut til oppdrettslokaliteter. 

– Det er viktig å ha tilbud om visning på et oppdrettsanlegg i drift, og vi etablerer derfor et fullverdig tilbud for anleggsbesøk i Åfjord. Vi vil videreutvikle vår eiendom på Revsnes og tilpasse sjølokalitetene slik at fasilitetene blir moderne og velegnet for å ta imot publikum, sier Jon Refsnes.

Tilbudene knyttes sammen slik at SeeSalmon blir et helhetlig konsept der tilbudene i Trondheim og Åfjord støtter hverandre, hører naturlig sammen, og kan oppleves både hver for seg og som en totalitet.