Reagerer på at politikerne gjør teknologivalg for oppdretterne

Nyheter
3926

Tre politiske partier går til valg på at norsk oppdrett skal gå fra åpne til lukkede anlegg. Det får Geir Ove Ystmark til å se rødt.

Senterpartiet har i sitt partiprogram tatt til orde for at lukkede oppdrettsanlegg i sjø skal være vederlagsfrie. Dette står i kontrast til konsesjoner for åpne anlegg i sjø hvor markedsprisen for konsesjonspapiret er flere titalls millioner kroner.

Teknologivalg
Senterpartiet følger dermed opp SV og Miljøpartiet De Grønne som begge har tatt til orde for å tvinge gjennom en overgang fra åpne til lukkede oppdrettsanlegg. I motsetning til de to overnevnte partiene velger imidlertid ikke Senterpartiet pisk, men snarere gulrot for å nå en målsetning om en dreining i produksjonsteknologien i norsk oppdrettsnæring.

De politiske partienes valg for å endre teknologi for fiskeoppdrett får administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til å reagere.

– Stortinget går fra å definere hva som er akseptabel miljøpåvirkning til å definere hvilke teknologiløsninger man skal velge, sier han til iLaks.

VHS eller DVD
– Stortinget har kunnskap om mye, men verken bør eller kan ha kunnskap om hvilke tekniske platformer en skal ha idag eller i morgen, fortsetter Ystmark, tydelig engasjert i saken.

– Det vil være som om Stortinget i sin tid skulle avgjøre om en skulle satse på VHS eller DVD-teknologi, legger han til.