Rapporter om rømt fisk både i nord og vest

Nyheter
1418

De siste to ukene har det blitt fisket opp 22 rømt oppdrettslaks i Salangselva i Troms. Ingen oppdrettere i Sør eller Midt-Troms har meldt fra om rømming.

Det skriver Folkebladet.

Fisken er på 3,5-4 kilo, og fredag meldte Salangsvassdragets fiskeforvaltning fra om rømmingen til Fiskeridirektoratet. Direktoratet har bedt om bilder, skjellprøve og fettfinneprøver for å forsøke å spore hvor laksen kommer fra.

Den lokale oppdretteren Salaks har sjekket merdene, men har rapportert tilbake at alt var i orden.

Også i Hordaland har Fiskeridirektoratet mottatt tips om rømming. Meldingene fra publikum dreier seg om regnbueørret i størrelsen 1-2 kg. Fangstene er tatt ved Eikelandsosen, Sævareid og i Oselva.

Fiskeridirektoratet ser fangstene i sammenheng med en hendelse ved Lerøy Vest sitt anlegg Djupestallen ved Tysnes 22. august.

Ifølge rømmingsstatistikk på Fiskeridirektoratets hjemmeside, var det ved utgangen av juli mottatt 21 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på om lag 144.000 laks og 125 regnbueørret. I hele 2017 var antallet rømt fisk 20.000.