Rakettveksten fortsetter for eksportørene

Nyheter
1383

100.000 tonn laks passert på under fem uker.

Prisreduksjon stimulerer etterspørselen. Eksportprisene har i snitt har lagt 14 kroner lavere per kilo enn fjoråret. Det har bidratt til at norske fiskeeksportører på fem uker har omsatt 108.906 tonn laks (omregnet til rund vekt), noe som er saftige 17,9 prosent mer enn på samme tid i 2017.

Det gir et ukentlig gjennomsnitt på 21.781 tonn laks, viser eksportstatistikk fra SSB og Norges Sjømatråd.

Det gir høytrykk i laksesalget.

Taktskifte
Sluttmarkedet synes å ha en atskillig mer glupsk appetitt etter norsk laks enn hva tilfellet var i store deler av 2017.

Det er flere drivere bak dette.

I en artikkel publisert tidligere idag på iLaks kunne sjømatanalytiker Paul T. Aadahl i Norges Sjømatråd opplyse om at prisfallet gjennom høsten er overført til konsumentene.

– Altså billigere pris i butikkene, sier Aandahl.

Nettopp supermarkedkjedenes aversjon mot å senke sine salgspriser – ut til sluttkunden – har vært en trang flaskehals for lakseomsetningen. Både her hjemme og ute i verden har supermarkedkjedene kollektivt valgt å holde sine priser høye, og satset på høyt dekningsbidrag foran høyt volum. Det har dempet kundens iver til å kjøpe fisk.

Lavere salgspriser kan reversere dette – og gjøre det mer attraktivt for dagligvarekjedene å kjøre etterspørselstimulerende kampanjer i butikkene.

Markedsadgang
Det er imidlertid ikke bare lavere priser som sukrer omsetningen. Smidigere markedsadang bidrar også. Særlig til Kina hvor relasjonene til Norge nå synes å være bedre enn på mange år.

Les også: Kina-eksporten kan nå en milliard i høst

I januar ble solgt norsk laks for 111 millioner kroner til Kina. Det er en økning på 500 prosent fra januar i fjor. I siste ukes eksportstatistikk, for første uke av februar, er Kina blitt Norges åttende største marked for laks – på plassen foran Tyskland.

Norges sjømatråd har beregnet at laksemarkedet i Kina innen 2025 kan tredobles til 240.000 tonn. Der bør Norge kunne få en markedsandel på 65 prosent. Med en laksepris på 60 kroner kiloet, gir det en eksportverdi på over ni milliarder kroner per år, melder Dagens Næringsliv.