Pure Salmon Technology kapret smoltkontrakt for Grieg Seafood Finnmark

Nyheter
0

Grieg Seafood Finnmark har valgt Sandefjord-bedrift for sin postsmolt utbygging på Adamselv.

– Grieg Seafood er en dyktig og erfaren kunde som setter fisken i sentrum, noe som også har vært en rød tråd gjennom de innledende fasene i prosjektet. Vi har i felleskap detaljert opp anlegget i en samspillsfase sammen med blant annet nøkkelpersoner innen RAS og drift fra Grieg Seafood. Pure Salmon Technology er totalentreprenør prosess i prosjektet, og vi vil fortsette vårt gode samarbeid med Consto som byggepartner, sier salgssjefen, sier Jack Tucker, salgssjef i Pure Salmon, i en pressemelding.

Pure Salmon Technology var tidligere kjent under firmanavnet Krüger Kaldnes.

Les også: Grieg Seafood bygger nytt smoltanlegg for 1,1 milliarder kroner i Finnmark

Gjennom kontinuerlig teknologisk utvikling og høy kompetanse streber selskapet etter å skape optimale forhold for fisken gjennom hele oppdrettsprosessen, med mål om å heve standardene for fiskevelferd i oppdrettsnæringen.

Tverrfaglig
– Pure Salmon Technology skilte seg ut basert på deres kunnskap og fokus på fiskehelse. Men valget var basert på det helhetlige konseptet, ikke bare RAS-prosessløsning. Lakseoppdrett er en tverrfaglig industri der blant annet biologi, teknologi og fiskehelse er i samspill. Arvid Pedersen, Produksjonssjef Settefisk i Grieg Seafood Finnmark.

Anlegget vil bestå av to postsmoltmoduler, hver modul med en kapasitet på 8.000 kg utfôring per dag og et karvolum på 9.200 m³. De to postsmoltmodulene vil motta fisk fra Grieg Seafoods eksisterende anlegg på Adamselv, der smolten vil vokse fra 100 gram til 1.000 gram. Prosjektet har en byggetid på to år med planlagt utsetting av den første postsmolten i sjøen i 2026.

Oversiktsbilde smoltanlegg Grieg Seafood Finnmark

– Etter en grundig evaluering av leverandørmarkedet er vi veldig fornøyd med valget av Pure Salmon Technology som er en solid partner både i teknologi og biologi. Vi har store forventning til Pure Salmon Technology med hensyn til leveransen knyttet til teknologiske løsninger, og at disse skal bidra til økt fiskevelferd og overlevelse i postsmolt fasen. Vidar Aamo Nikolaisen, Regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

Postsmolt satsinger for fremtiden
Pure Salmon Technology har i den senere tid satset stor på utviklingen av postsmoltmoduler tilpasset det norske markedet. Postsmoltanleggene blir stadig større og mer komplekse, og bedriften har jobbet målrettet med en kompakt og driftsvennlig postsmolt-løsning, med stort fokus på fiskevelferd og fiskehelse i tillegg til automasjon og effektiv driftsstyring.

– Det at Grieg Seafood velger oss som RAS-leverandør er en bekreftelse på at vår satsning og styrket kompetanse innenfor postsmoltanlegg blir lagt merke til, sier Tucker. – Vi har sett en økning i aktivitet og forespørsel for postsmolt anlegg i det siste. Men med dette bekreftes at vi har utviklet et postsmoltprodukt og kompetanse som er i samsvar med det norske markedet.

Pure Salmon Technology har gjennom det siste tiåret levert settefiskanlegg til en rekke oppdrettere langs kysten. Siden 2021 har selskapet investert kraftig i alle disipliner for å sikre kapasitet og kompetanse for fremtidig vekst i det norske markedet, noe som har ført til en dobling av ansatte.