Grieg Seafood bygger nytt smoltanlegg for 1,1 milliarder kroner i Finnmark

Nyheter
0

Det nye anlegget skal produsere 3.000 tonn med post-smolt fra 2026. Det vil skape omtrent ti nye arbeidsplasser i Lebesby kommune.

– Vi jobber mye med å forbedre fiskehelse, fiskevelferd og biologi. Post-smolt blir et vikƟg verktøy for å få til alle disse tingene. Målet vårt er å vokse og utvikle oss på en bærekratiig måte med lavere avtrykk, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

Den nye enheten vil være tilknyttet Grieg Seafoods eksisterende smoltanlegg i Adamselv.
Utbyggingen starter opp i høst. Prosjektet har en estimert byggetid på to år. Den første post-smolten skal etter planen settes i sjøen i 2026.

Kortere tid i sjø
Post-smolt betyr at en større del av produksjonssyklusen til fisken foregår på land, og at tiden fisken er i sjøanleggene reduseres. Fisken blir dermed mindre eksponert for sykdommer, lakselus og andre farer i sjøen. Både fiskevelferden og lusekontrollen blir bedre, skriver selskapet i en pressemelding mandag kveld.

Grieg Seafood har frem til nå pilotert post-smolt i sin oppdrettsregion i Rogaland. Resultatene så langt er forbedret lusekontroll og færre lusebehandlinger når post-smolt kombineres med andre forebyggende tiltak. Fiskevelferd og overlevelse har gått opp i post-smolt-gruppene.

Griegs anlegg på Adamselv. Foto: Aslak Berge

– Grieg Seafood Finnmark har frem til nå hatt noe større smolt enn i tradisjonell oppdrett, men det er først med denne investeringen at Grieg Seafood for alvor implementerer post-smolt-satsingen også her i nord. Vi gleder oss til første utsett i 2026, sier Aamo Nikolaisen.

Signalisert
Byggestart skulle opprinnelig skje i 2022, men ble satt på is fordi innføringen av grunnrenteskatt på havbruk skapte stor usikkerhet. Den endelige skatten ble bedre enn det opprinnelige forslaget, og mange politikere har signalisert at de ønsker å forbedre skatten ytterligere. Derfor har Grieg Seafood Finnmark nå valgt å gjennomføre første fase av utbyggingen.

Grieg Seafood Finnmark har hatt et godt samarbeid med Lebesby kommune i planleggingen av prosjektet.

– Vi kan ikke annet enn å skryte av ordfører Sigurd Rafaelsen og de andre politikerne i kommunen. De er alltid på ballen og flinke til å legge til rette for ny næringsaktivitet i Lebesby, forteller Aamo Nikolaisen.

Det vil legges til rette for at anlegget eventuelt kan utvides med ytterligere 3.000 tonn post-smolt (fase 2) på et senere tidspunkt, dersom Grieg Seafood ønsker det.

Griegs anlegg på Adamselv. Foto: Aslak Berge