Proximar satser på å slakte sin første Japan-laks til sommeren. I fjor tapte de over 90 millioner kroner

Nyheter
0

Proximar rapporterte i dag sine resultater for fjerde kvartal 2023. Der fremgår det at selskapet, som fortsatt ikke har inntekter, tapte 53 millioner kroner før skatt. På årsbasis var underskuddet 90,7 millioner kroner.

Den første fisken ble overført til oppvekstanlegget etter smolt i desember, og markerte en viktig milepæl på selskapets tidsplan for første slakting i tredje kvartal 2024.

– Vi går over fra anleggs- til en driftsfase med slakting av den første fisken som forventes i tredje kvartal i år. 2024 blir et sentralt år for selskapet vårt, og vi ser frem til å levere fersk atlantisk laks til japanske forbrukere, og løfte selskapet fra investeringer til solide inntektsstrømmer, sier Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar Seafood.

Trapper opp
Stående biomasse ved utgangen av kvartalet var 39,8 tonn, opp fra 11,5 tonn ved utgangen av tredje kvartal. Det neste betydelige operasjonelle trinnet er ventet i april når produksjonen vil startes i den andre av fire moduler i postsmoltoppvekstbygget.

– Vi er glade for å se at den stående biomassen øker i takt, mens veksten av fisken fortsetter som forventet. Fiskehelse og sikkerhet er vår hovedprioritet fremover, og vi er veldig glade for å ha et svært dyktig team på plass for å levere på planene våre, fortsetter Nielsen.

Kilde: Proximar

Selskapet har nå totalt 33 ansatte hvorav 30 er i Japan.

Partner på salg
Markedet for atlantisk laks i Japan har over tid vist positiv vekst og robusthet. Høye laksepriser i Japan mot slutten av 2023 har dempet etterspørselen og ført til en nedgang i forbruket. Den underliggende trenden er likevel positiv, og etterspørselen etter atlantisk laks forventes å fortsette å øke fremover.

Proximar har en uttaksavtale på plass med sin japanske salgs- og distribusjonspartner Marubeni for alle volumer produsert fra anlegget, målrettet 5.300 tonn/år i «steady state».

– Etterspørselen etter høykvalitets atlantisk laks er sterk, og med høye kostnader ved transport og distribusjon av laks importert fra utlandet, er Proximar attraktivt posisjonert for å tilby fersk og lokalprodusert atlantisk laks av høyeste kvalitet til det japanske markedet. Proximar er den første produsenten av atlantisk laks i Japan, år foran konkurransen, sier Nielsen.

Joachim Nielsen er konsernsjef i Proximar Seafood. Foto: Proximar

Uhell
Proximar opplevde en hendelse med et tankbrudd etter kvartalet i februar, som resulterte i et tap på 50.000 fisk eller omtrent fem prosent av dets totale individer i produksjonen. Fisken var planlagt slaktet mot slutten av fjerde kvartal 2024 og vil påvirke slaktevolumene for 2024 med cirka 250 tonn. Tapet vil imidlertid ha begrenset innvirkning på selskapets samlede slakteplanvolumer på mellomlang sikt (2024/2025).

– Vi er stolte av teamet vårt som jobber uanstrengt når vi dyrker biomassen vår mot den første innhøstingen senere i år. Selv om vi har opplevd problemer med tankbruddet etter kvartalets slutt, er det tatt initiativer for å forhindre lignende hendelser. Dette er fortsatt vår prioritet nummer én, avslutter Nielsen.

Etterforskningen har pågått siden hendelsen, og selskapet vurderer flere tiltak for å hindre at lignende hendelser skjer, blant annet styrking av tankfundamentet gjennom forsterkning av sand/jordmassene rundt sentermodulen og forsterkning av tankgulvet. Beregnet kostnad for dette er cirka fem millioner kroner.