50.000 fisk gikk tapt etter at kar kollapset

Nyheter
0

Lørdag 3. februar opplevde Proximar Seafood en kollaps i en av de fire operasjonelle tankene ved det nye post-smolt påvekstanlegget, noe som resulterte i tap av biomasse. Foreløpige anslag tyder på at 50.000 fisk har gått tapt i karet.

Totalt antall fisk i Proximar-anlegget utgjør mer enn én million individer. Tidlige undersøkelser tyder på at en lekkasje fra tanken har vasket bort jord under tanken som resulterte i en plutselig kollaps. En del av partiet i tanken ble reddet og overført til en annen produksjonstank, opplyser selskapet mandag morgen.

Proximar undersøker for tiden hendelsen grundig og forbereder seg på å forbedre alle skjøter og tetninger for å forhindre fremtidig lekkasje. Behandlingen skal gjøres for alle tanker i oppvekstanlegget, og kostnadene knyttet til utbedringene forventes å være om lag fem millioner kroner. Kostnader knyttet til utbedring av den ødelagte tanken forventes å være cirka en million kroner.

Selskapet er i kontakt med sine forsikringsselskaper for dekning av skader og tap av fisk.

RAS-teknologien ved oppvekstanlegget for postsmolt viser ellers god ytelse, når det gjelder vannbehandlingskapasitet og jevn drift. Siden produksjonsstart har selskapet ikke opplevd noen systemrelaterte problemer, og fisken presterer veldig bra på tvers av alle partiene.

Proximar skal etter planen begynne å høste de første partiene fra påvekstanlegget i tredje kvartal 2024. Tapet vil påvirke slaktevolumer i fjerde kvartal 2024, medgir Proximar.

«I oppstartsfasen har Proximar satt inn et høyt antall egg og vil fortsette å gjøre det. Dette er et sikkerhetstiltak som er satt i verk for å sikre overskuddsbiomasse som trengs for å håndtere uventede hendelser, som den vi nå opplever. Nylige veterinærkontroller bekrefter god helse og velferdsvilkår. Det er ingen finneskader, og fisken er frisk og viser fin kroppsfasong», skriver selskapet i en melding.

Proximar vil gi ytterligere informasjon om hendelsen, samt en generell produksjonsoppdatering, i den planlagte fjerde kvartalsrapporteringen 23. februar.

Aksjekursen til Proximar faller med fire prosent like etter børsåpning i Oslo mandag.

Norsk-eide Proximar driver oppdrett av laks på land i Japan.