Profit warning fra Grieg Seafood – kan komme i brudd med lånebetingelser

Nyheter
1462

Etter å ha innført en børspause i forkant av nyheten, melder Grieg Seafood om tunge tap i tredje kvartal.

Selskapet opplyser å ha oppnådd en EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet på -187 millioner kroner, grunnet lave priser, høyere kostnader i British Columbia og 150 millioner kroner i tap knyttet til nedleggelse av virksomheten på Isle of Skye i Skottland.

Samtidig utsettes deler av Newfoundland-prosjektet grunnet «usikkerhet og redusert transperans i forbindelse med Covid-19».

Misser
Grieg Seafood varsler også om at den lenge kommuniserte målsetningen om 100.000 tonn slakt i 2020 ikke blir nådd. Slaktevolumet på årsbasis nedjusteres til 90.000 tonn, og 5.000 tonn skyves ut til 2021.

Aksjekursen styrter ned nesten 14 prosent kort tid etter nyheten ble gjort kjent.

Les også: Faller tilbake til gamle synder

Selskapet slaktet totalt 21.200 tonn laks i tredje kvartal. Produksjonskostnadene i kvartalet rammes negativt av lav slaktevekt fra Skye og «biologiske utfordringer på Shetland og British Columbia».

EBIT per kilo for de forskjellige regionene var som følger i tredje kvartal:

  • Finnmark 9,77 kroner
  • Rogaland 9,89 kroner
  • Shetland -27,44 kroner
  • British Columbia -7,76 kroner

Rammes
Basert på usikkerheten selskapet nå opplever i sine nøkkelmarkeder, rammes selskapets inntjening på kort og mellomlang sikt. Stresstester av finansielle nøkkelindikatorer viser at selskapet kan komme i brudd med såkalte «covenants» i selskapets låneavtaler. Etter forhandlinger med bankene har selskapet fått et unntak fra disse lånebetingelsene til tredje kvartal 2021.

Grunnet økt risiko og kompleksitet i prosjektet på Newfoundland, har selskapet valgt å redusere investeringstakten her.

Grieg Seafood legger frem sin rapport for tredje kvartal 17. november.