Prissjokk på kunstgjødsel kan gi dyrere fiskefôr

Nyheter
0

Prisene for kunstgjødsel har nær femdoblet seg det siste året. Det vil fiskeoppdretterne snart få merke.

Som en direkte konsekvens av nedstengt produksjonskapasitet, en følgeskade av høye energipriser, skyter prisene for kunstgjødsel til himmels. Ifølge Bloomberg har prisene for kunstgjødsel mangedoblet seg fra i fjor sommer.

Prisøkningen har skutt fart i høst. Spotprisene for urea ligger for tiden over 900 dollar per tonn.

Les også: Frykter energikrisen utvikler seg til en matvarekrise

Kilde: Bloomberg

Energikrise
Høye priser for naturgass har medført at en rekke produsenter av kunstgjødsel har valgt å stenge ned fabrikkapasitet. Redusert tilgang til kunstgjødsel reduserer avkastningen på landbruksproduksjonen.

– Hvis man ikke får ut nitrogengjødsel på jordet vil en kornavling falle med 50 prosent allerede det første året. Så man vil gå fra en energikrise til en matvarekrise her, uttalte konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara tidligere i høst.

Historisk høyt
Redusert produksjon av kunstgjødsel vil ramme avlingene og tilgjengeligheten av en lang rekke vegetabilske råvarer. Dette vil også, som en følge av dette, ramme kjøttproduksjon og fiskeoppdrett, som er avhengige av fôrråstoff.

Den største innsatsfaktor, og kostnadskomponent, i oppdrett av fisk er fôr. Ifølge Mowi utgjør vegetabilske råvarer 79 prosent av selskapets diett for laksen. Prisene for laksefôr er allerede på historisk høye nivåer.